Onderzoek Belastingdienst - veelgestelde vragen

Hieronder vindt u informatie over het onderzoek naar de visie van nieuwe medewerkers van de Belastingdienst op publieke dienstverlening.    

 • Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met de Belastingdienst en de FOD Financiën.

 • Ja, dit onderzoek is volledig geaccordeerd door het MT-Belastingen.

 • Dit surveyonderzoek wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van Belastingdienst/CKC/Domein Onderzoek.

 • Het onderzoek wordt volledig gefinancierd vanuit het NWO Vernieuwingsimpuls – Vidi. Kosten die gepaard gaan met het surveyonderzoek worden vanuit deze financiering betaald door de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit onderzoek wordt dus niet betaald door de Belastingdienst of de FOD Financiën.

 • Dit onderzoek gaat over de interacties tussen belastingambtenaren en de burgers met wie zij contact hebben.

 • Het contact met belastingplichtigen is voor veel medewerkers van de Belastingdienst en de FOD Financiën cruciaal voor het verrichten van hun werk. Met dit onderzoek proberen wij inzicht te krijgen in hoe medewerkers van beide diensten hun contacten met belastingplichtigen beleven en welke factoren hieraan bijdragen. Dit inzicht is belangrijk voor de ontwikkeling van de organisaties en voor huidig en toekomstig vakmanschap binnen de diensten. Via deze vragenlijst levert u een fundamentele bijdrage aan deze ontwikkelingen. 

 • Het onderwerp van dit onderzoek is een belangrijk issue binnen meerdere (langdurige) ontwikkelingen in de belastingheffing. Zowel de onderzoeksvragen als de onderzoeksmethodieken sluiten aan bij verschillende thema’s van de Kennisagenda Belastingdienst. De Kennisagenda streeft ernaar om de bedrijfsplannen van de dienst actueel en relevant houden door een vertaling van kennis naar de praktijk van de Belastingdienst.

 • Ja, uw antwoorden worden volstrekt vertrouwelijk behandeld. Uw antwoorden worden niet verspreid aan derden. De onderzoekers van de Erasmus Universiteit hebben hiertoe ook een onderzoeksovereenkomst met geheimhoudingsplicht gesloten met zowel de Belastingdienst als met de FOD Financiën.

 • Nee, antwoorden worden niet verspreid binnen de Belastingdienst. Het verwerken van uw antwoorden wordt uitsluitend uitgevoerd door de onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 • Nee. De onderzoekers van de Erasmus Universiteit kunnen uw antwoorden niet tot u herleiden. Dit komt omdat wij uw e-mailadres alleen gebruiken om u uit te nodigen om aan dit onderzoek deel te nemen. Uw e-mailadres (en naam) worden niet opgenomen in het uiteindelijke databestand. Hierdoor kunnen de onderzoekers van de Erasmus Universiteit geen koppeling maken tussen uw e-mailadres en uw antwoorden.

 • Wij gebruiken uw antwoorden alleen om te komen tot inzicht in het algemene beeld dat dienstmedewerkers hebben van hun contacten met belastingplichtigen; wij richten ons niet op de antwoorden van individuele medewerkers.

 • Ja, dat kunnen wij. Mocht u dat op prijs stellen, stuurt u dan een e-mail waarin u kenbaar maakt dat u van de onderzoeksresultaten op de hoogte gehouden wil worden naar: keulemans@essb.eur.nl.

 • Voor andere vragen kunt u contact opnemen met drs. Shelena Keulemans via: keulemans@essb.eur.nl. Wij beantwoorden uw vragen graag.

Public Sector Reform

Public Sector Reform

Burgers & Publieke Diensten

Burgers & Publieke Diensten

Financiële crisis & budget

Financiële crisis & budget

Performance Management

Performance Management