Public Sector Reform

Onderzoek naar hervormingen in de publieke sector richt zich op de volgende thema's

  • Hervormingen voorbij het New Public Management
  • Innovatie in de publieke sector
  • Internationale vergelijking van hervormingen
  • Veranderen en verandermanagement
  • Nieuwe dienstverleningsarrangementen
  • Structuurhervormingen
  • Managementtools en -instrumenten
  • Prestatiemeting en prestatieindiatoren
  • Public procurement
  • Red tape

Projecten

Recente publicaties (selectie)