Onderzoek Sociologie

Sociale problemen in de hedendaagse moderniteit

Het onderzoek van Sociologie bekijkt hoe sociale problemen ontstaan en wat de gevolgen van deze problemen zijn in de context van 'liquid modernity'. Bij liquid modernity staat het idee dat stabiele sociale instituties (klasse, familie, werk, gemeenschap, nationaliteit) worden vervangen door 'fluid' instituties en netwerken die grotere onzekerheid teweegbrengen en het sociale leven onvoorspelbaar maken. Het onderzoeksprogramma omvat kenmerkende sociologische vragen (met betrekking tot sociale ongelijkheid, sociale cohesie en identiteitsvorming), maar adresseert deze vragen in een context van snelle verandering gekaraktiseerd door de stromen van mensen, producten en kapitaal. Dit is een moderniteit gekenmerkt door continue re-evaluatie, risico en mobiliteit, in andere woorden gekenmerkt door de permanente globalisatie van individuen, families, instituties, organisaties en gemeenschappen. Het onderzoeksprogramma focust zich specifiek op de sociale problemen gerelateerd aan deze moderniteit, hun culturele, institutionele en technologische contexten en de beleidsantwoorden op dergelijke problemen.

Publicaties Sociologie

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen