Leerstoelen

Gewone & bijzondere leerstoelen

Prof. dr. Victor Bekkers
Leerstoel: Bestuurskunde, i.h.b. de empirische studie van overheidsbeleid

Prof. dr. Arwin van Buuren
Leerstoel: Bestuurkunde, i.h.b. Nieuwe vormen van organiserend vermogen in het publieke domein

Prof. dr. Jos Blank
Leerstoel: Bestuurskunde, i.h.b. Productiviteit publieke sector

Prof. dr. Geske Dijkstra
Leerstoel: Bestuurskunde i.h.b Governance en global development in Erasmus School of Social and Behavioural Sciences vanwege het Erasmus Trustfonds. 

Prof. dr. Jurian Edelenbos
Leerstoel: Bestuurskunde, i.h.b. interactive governance

Prof. dr. Menno Fenger
Leerstoel: Institutionele dynamiek en governance in moderne verzorgingsstaten.

Prof. dr. Harry Geerlings
Leerstoel: Bestuurskunde, duurzame mobiliteit i.h.b. de governance aspecten

Prof. dr. Wim Hafkamp
Leerstoel: Milieukunde, i.h.b. studie van de sociaal culturele en institutionele context van milieugedrag

Prof. dr. Markus Haverland
Leerstoel: Bestuurskunde i.h.b. politicologie

Prof. dr. Erik-Hans Klijn
Leerstoel: Bestuurskunde, i.h.b. vraagstukken van bestuur en beleid

Prof. dr. Joop Koppenjan
Leerstoel: Bestuurskunde, i.h.b. beleidsprocessen in de publieke sector

Prof. dr. Kees van Paridon
Leerstoel: Economie

Prof. dr. Marijn van der Steen 
Leerstoel: Strategie en Toekomst

Prof. dr. Bram Steijn
Leerstoel: HRM in de publieke sector

Prof. dr. ing. Geert Teisman
Leerstoel: Bestuurskunde, i.h.b. complexe besluitvorming en procesmanagement

Prof. dr. Marcel Thaens
Leerstoel: ICT en strategisch innoveren in de publieke sector

Prof. dr. Mark van Twist
Leerstoel: Bestuurskunde, i.h.b. bestuurs- en beleidsadvisering in publieke-private context

Prof. dr. Steven Van de Walle
Leerstoel: Bestuurskunde, i.h.b. de studie van overheidsmanagement  

Emeriti

Prof. dr. Ko Colijn
Leerstoel: Internationale betrekkingen, i.h.b. mondiale veiligheidsvraagstukken

Prof. dr. Peter van Hoesel
Leerstoel: Bestuurskunde, i.h.b. toegepast beleidsonderzoek

Prof. dr. Walter Kickert
Leerstoel: Bestuurskunde, i.h.b. de studie van het overheidsmanagement

Prof. dr. Arthur Ringeling
Leerstoel: Bestuurskunde, i.h.b.vraagstukken van bestuur en beleid

Prof. dr. Dik Wolfson
Leerstoel: Bestuurskunde, i.h.b. openbare financiën

Prof. dr. Rinus van Schendelen
Leerstoel: Politicologie

Oraties

Op deze pagina vindt u de oraties van de hoogleraren