Meeting the Future Society

Strategie 2019-2022

Strategie 2019-2022

De maatschappij verandert, en wij veranderen mee. Ons onderwijs en onderzoek stemmen we af op toekomstige uitdagingen. Zo creëren wij, als Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, een zo groot mogelijke positieve impact op de samenleving.
Contact? Mail naar: meetingthefuturesociety@essb.eur.nl

Strategisch plan

Toekomstgericht, interdisciplinair en samen met de samenleving

Lees de strategie

Meeting the Future Society - strategie ESSB

Recente ontwikkelingen

Van nieuwe masters tot samenwerkingen in de stad

Bekijk de ontwikkelingen

Vier strategische pijlers

Meeting the Future Society thema's

Bekijk de thema's