Meeting the Future Society

Strategie 2019-2022
Rotterdam from the sky

Strategie 2019-2022

De maatschappij verandert, en wij veranderen mee. Ons onderwijs en onderzoek stemmen we af op toekomstige uitdagingen. Zo creëren wij, als Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, een zo groot mogelijke positieve impact op de samenleving.
Contact? Mail naar: meetingthefuturesociety@essb.eur.nl

Strategisch plan

Toekomstgericht, interdisciplinair en samen met de samenleving

Person riding a bicycle on the campus Woudestein near the pond

Meeting the Future Society - strategie ESSB

Meeting the Future Society - ESSB

Vier strategische pijlers

Meeting the Future Society thema's

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen