Recente ontwikkelingen

Strategie 2019-2022

Nieuwe masterprogramma's

Er zijn zeven nieuwe masters in ontwikkeling, allen gericht op relevante, maatschappelijke thema’s en gelinkt aan onze vier strategische pijlers. De nieuwe masters zijn interdisciplinair. Hierdoor ontwikkelen studenten uiteenlopende vaardigheden, worden ze opgeleid vanuit verschillende invalshoeken en vergaren ze kennis van diverse onderzoeksmethodes. 

Per september 2019 zijn de volgende masterspecialisatites gestart: 

Roel Dijkstra

Nieuwe kenniswerkplaats

Vanuit de strategische pijlers is een nieuwe kenniswerkplaats gestart met de Gemeente Rotterdam: Organisations in een Slimme Stad.  

Het doel van de werkplaats is om (academische) kennis en de praktijk dichter bij elkaar te brengen. Het gaat daarbij vooral om het actuele thema van veranderende organisatie- en werkvormen in een tijd van digitalisering en ‘platformisering’ van de economie.

Contact: prof. dr. Bram Steijn

Fotograaf foto: Roel Dijkstra

ESSB Academy

De ESSB Academy is gelanceerd. Binnen deze academie ontwikkelen we talloze cursussen en modules voor professionals. Op deze manier gaan we een verdere verbinding aan tussen wetenschappelijk onderzoek en de professionele praktijk. We bieden curssussen aan zoals: 

  • Gedrag en Beleid
  • Migratie en Integratie 
  • Seletie en Asssessment
  • Big Data en Beleid

De komende jaren verschijnen er cursussen op allerlei terreinen zoals de gezondheidszorg, het openbaar bestuur en het onderwijs.

Academisch directeur: prof. dr. Menno Fenger

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen