Leerstoelhouder

  • Tweede leerstoelhouder

    Prof.dr.mr. Schuyt heeft een lange staat van dienst zowel binnen de sociologie als daarbuiten.  Hij is benoemd op de wisselleerstoel om onderzoek te doen op het specifieke terrein van de sociologie van beleid en wetgeving en op algemene vraagstukken van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat.  Schuyt heeft op genoemde terreinen veel samengewerkt met Jacques van Doorn. In 1974 waren zij, met professor Albeda en dr. Bram Peper, de oprichters van het tijdschrift “Beleid en Maatschappij” en was Jacques van Doorn lange tijd voorzitter van de redactie.  In 1978 verscheen onder redactie van Van Doorn en Schuyt de eerste kritische analyse van de Nederlandse verzorgingsstaat “De stagnerende verzorgingsstaat” (1978, 5e druk 2012). Schuyt heeft meer dan dertig jaar lang deel uit gemaakt van een studiekring van Jacques Van Doorn.

Op 24 juni 2013 heeft prof.dr.mr. Kees Schuyts de 2e Van Doornlezing uitgesproken.

Prof.dr.mr Kees Schuyt spreekt op maandag 24 juni 2013 om 16 uur in de Aula van de universiteit de Van Doornlezing in de vorm van een oratie uit. Download de tekst van de oratie of kijk via YouTube

  • Eerste leerstoelhouder

    Prof.dr.mr. Mark Bovens is één van de meest vooraanstaande Nederlandse bestuurskundigen van dit moment. Aan hem wordt deze status toegekend op basis van een uitstekende publicatielijst, met meerdere gelauwerde publicaties, zijn voortreffelijke docentschap en grote bestuurlijke bekwaamheden. Hij bezet deze leerstoel van 1 februari tot 30 juni 2012. Tijdens deze periode zal hij een aantal onderzoeksactiviteiten op de EUR voor zijn rekening nemen. In die tijd werkt hij ook op het NIAS aan een aantal lopende onderzoeksprojecten, met de thema's Meritocratie en Public Accountability.