prof.dr. D.J. Wolfson

(external) researcher Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Public Administration and Sociology (DPAS).
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
T 16-37
Telephone
+31 10 4082133
Email
wolfson@essb.eur.nl

Latest academic publication

D.J. Wolfson (2014). Who gets what in environmental policy? Ecological Economics, 103, 8-14.

More information

Back to overview

Dirk Wolfson (1933) is Professor of Economics Emeritus, staying on as research fellow, at the Department of Public Administration at Erasmus University Rotterdam. 

Dirk J. Wolfson holds a Ph.D. in economics from the University of Amsterdam. In the 1960s, he served with the IMF, lastly as resident representative in Monrovia, Liberia. From 1970-1975, he was a division chief and, later, Chief Economist at the Dutch Treasury. In 1975, he was appointed full professor of public finance at Erasmus University Rotterdam. He left in 1986, to become rector of the Institute of Social Studies, a graduate school of development studies in The Hague, now associated with Erasmus University. In 1989, he was elected a member of the Netherlands' Royal Academy of Arts and Sciences.  From 1990-1998, he was a senior advisor in the PM's office and held a chair in economics at Erasmus again. Upon retirement, he stayed on as a research fellow and served a term in the Senate for the Labour Party.

He consulted for Dutch government, EU, UN, World Bank and OECD. During the 1980s, he served on the Board of three large financial multinationals and, during the 1990-ies, on the Board of the Dutch Central Bank. In the summer of 2006, he went back to Liberia to help draft the Interim Poverty Reduction Strategy Paper that IMF/WB require to resume assistance.

    • D.J. Wolfson (2014). Implementing Fairness in Social Policy. Journal of Human Development and Capabilities. doi: 10.1080/19452829.2014.939062
    • D.J. Wolfson (2014). Who gets what in environmental policy? Ecological Economics, 103, 8-14.
    • D.J. Wolfson (2012). Situational Contracting: Building Reciprocity between Rights and Obligations. Governance. An International Journal of Policy and Administration, 25 (4), 661-685. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0491.2012.01595.x
    • F.J. Dietz & D.J. Wolfson (2011). Wat zijn natuur, milieu en ruimte ons waard? Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 5 (1), 1-14.
    • D.J. Wolfson (2010). Het is te doen. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 42 (2), 145-153.
    • D.J. Wolfson (2010). Situational contracting as a mode of governance. Public Management Review (print), 12 (6), 857-872. doi: http://dx.doi.org/10.1080/14719037.2010.488866
    • D.J. Wolfson (2010). Bestuurlijke vernieuwing: werken aan wederkerigheid. Bestuurskunde, 19 (2), 70-81.
    • D.J. Wolfson (2009). Visitatie in de advocatuur: vreemde ogen zien blinde vlekken. Justitiele Verkenningen, 35 (4), 57-69.
    • D.J. Wolfson (2009). De verborgen schatten van interactief bestuur, 2009, blz. 37-43. Socialisme en Democratie, 66 (10), 37-43.
    • D.J. Wolfson (2007). Waar blijft de vernieuwing van de Rijksdienst? Bestuurswetenschappen, 61, 85-90.
    • D.J. Wolfson (2006). Pleidooi voor een transactiestaat. Bestuurswetenschappen, 60, 186-209.
    • D.J. Wolfson (2006). Welke verschillen wil de Rob? Bestuurswetenschappen, 60, 484-486.
    • D.J. Wolfson (1999). Markt en macht in de sociale zekerheid. Beleid en Maatschappij, 26, 195-208.
    • D.J. Wolfson (1999). Investeren of benutten? een perspectief op verkeer en vervoer. Openbare Uitgaven, 31, 83-91.
    • D.J. Wolfson (1998). Over sturen en meerijden. Beleidsanalyse (Min. van Financiën), 27, 21-29.
    • D.J. Wolfson (1998). Risico in de veranderende¬ rechtsstaat, 24 (1998), blz. 20-32. Justitiële verkennigen, 24, 20-32.
    • D.J. Wolfson (1998). Risico in de veranderende¬ rechtsstaat. Justitiele Verkenningen, 24, 20-32.
    • D.J. Wolfson (1998). Enveloppen voor Drees. Openbare Uitgaven, 268-270.
    • D.J. Wolfson (1997). Markt en rechtvaardigheid in de sociale zekerheid, ESB, 1997, blz. 969-973. Economisch-Statistische Berichten, 969-973.
    • D.J. Wolfson (1997). Markt en rechtvaardigheid in de sociale zekerheid. Economisch-Statistische Berichten, 969-973.
    • D.J. Wolfson & C.C. Koopmans (1996). Regulatory Taxation of Fossil Fuels: Theory and Policy. Ecological Economics, 19, 55-66.
    • D.J. Wolfson (1996). Excess Burdens, Double Dividends and the Taxation of Fossil Fuels. Public Finance/Finances Publiques, 51, 441-452.
    • D.J. Wolfson (1987). Controlling the Welfare State: A Case Study of Retrenchment in the Netherlands. Public Finance/Finances Publiques, 42, 165-180.
    • D.J. Wolfson (2011). Stop met die politieke spelletjes op het spoor. NRC-Handelsblad, 6 januari.
    • D.J. Wolfson (2011). Opleggen begrotingsdiscipline is niet ondemocratisch,. De Volkskrant (Forum), 9 december.
    • D.J. Wolfson (2010). In memoriam Jan Pen (1921-2010). Socialisme en Democratie, 2010, 80-81.
    • D.J. Wolfson (2010). In de beperking....(herdrukt in A. Jolink, red., Ooggetuigen van de crisis, 2010, 92-97). Economisch-Statistische Berichten, 95, 404-405.
    • D.J. Wolfson (2008). De vorm van de maatschappelijke onderneming. Economisch-Statistische Berichten, 72-75.
    • D.J. Wolfson (2006). Liberia na Charles Taylor. Socialisme en Democratie, 63 (9), 31-34.
    • D.J. Wolfson (2006). De transactiestaat heeft de toekomst. Socialisme en Democratie, 63 (5), 46-52.
    • D.J. Wolfson (2006). Oud en nieuw in het toezicht op woningcorporaties. Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 10, 11-15.
    • D.J. Wolfson (2005). Transactie als beroepsperspectief. Public Controlling, 59-63.
    • D.J. Wolfson (2005). Economische analyse en ideologie. Economisch-Statistische Berichten, 90 (4470), 404.
    • D.J. Wolfson (2005). Wederkerigheid. Economisch-Statistische Berichten, 90 (4451), 27.
    • D.J. Wolfson (2005). Het instabiliteitspact. Economisch-Statistische Berichten, 90 (4459), 195.
    • D.J. Wolfson (2004). Hoe nuttig is economisch inzicht? Economisch-Statistische Berichten, 610-613.
    • D.J. Wolfson (2003). Sociaal kapitaal en openbaar bestuur. Economisch-Statistische Berichten, 88 (27032003), 30-31.
    • D.J. Wolfson (2003). Rechtsbescherming in de transactiestaat. Nederlands Juristenblad (NJB), 78, 958-965.
    • D.J. Wolfson (2003). De rol van de planbureaus. Economisch-Statistische Berichten, 88 (23102003), 18-19.
    • D.J. Wolfson (2003). Heeft nut een functie? Economisch-Statistische Berichten, 88 (22082003), 387-387.
    • D.J. Wolfson (2002). Pijnpunten van partijvernieuwing. Socialisme en Democratie, 59 (9), 40-43.
    • D.J. Wolfson (2002). Optimaal bestuur. Economisch-Statistische Berichten, 87, 390-392.
    • D.J. Wolfson (2001). Ter navolging. Tiel 4000, 31-31.
    • D.J. Wolfson (2001). Het rapport van de Commissie-Donner. Socialisme en Democratie, 239-245.
    • D.J. Wolfson (2001). Zorg in perspectief. Economisch-Statistische Berichten, 86 (26-11-2001), 18-21.
    • D.J. Wolfson (2001). Vraag aan bod. Economisch-Statistische Berichten, 595-595.
    • D.J. Wolfson (2001). Het rapport van de Commissie-Donner. Socialisme en demo¬cratie, 58, 239-245.
    • D.J. Wolfson (2000). Nieuwe veren: kanssolidariteit als ideologie. Socialisme en Democratie, 57, 55-64.
    • D.J. Wolfson (2000). Samen voor ons eigen. Economisch-Statistische Berichten, 555-555.
    • D.J. Wolfson (2000). Kunstpaus Hugo. Economisch-Statistische Berichten, xx-xx.
    • D.J. Wolfson (1999). Prikkels hebben tijd nodig. Economisch-Statistische Berichten, 896.
    • D.J. Wolfson (1998). In memoriam W. Drees. Socialisme en Democratie, 475.
    • D.J. Wolfson (1998). D-OEMdenken, ESB-dossier, juni 1998, blz. D31. Economisch-Statistische Berichten, D31.
    • D.J. Wolfson (1998). Over sturen en meerijden, 27 (1998), blz. 21-29. Beleidsanalyse (Min. van Financiën), 21-29.
    • D.J. Wolfson (1997). Tragediespelers. Economisch-Statistische Berichten, 1997, 627-627.
    • D.J. Wolfson (1997). Ruim drie biljoen dubbeltjes voor uw gedachten. Weekblad Fiscaal Recht, 1327-1328.
    • D.J. Wolfson (1997). Stoelriemen vast! Openbare Uitgaven, 29, 150-151.
    • D.J. Wolfson (1996). Pemba. Economisch-Statistische Berichten, 81, 927-927.
    • D.J. Wolfson (1996). Vissen in dezelfde vijver. Academia, 7-9.
    • D.J. Wolfson (1996). Arme economen. Economisch-Statistische Berichten, 81.
    • D.J. Wolfson (1996). De geest van Leo. Economisch-Statistische Berichten, 81, 203-203.
    • D.J. Wolfson (1996). Euro. Openbare Uitgaven, 28, 2-3.
    • D.J. Wolfson (1996). Loslaten? Economisch-Statistische Berichten, 81, 3-3.
   • D.J. Wolfson (2005). Transactie als bestuurlijke vernieuwing (WRR-Verkenning, 9). Amsterdam: Amsterdam University Press
   • D.J. Wolfson (2001). Theorie en toepassingen van de economische politiek. Bussum: Coutinho
   • D.J. Wolfson (1988). Publieke sector en economische orde (Public Economics and Economic Systems). Groningen: Wolters-Noordhoff
    • D.J. Wolfson (2010). Dreaming of a properly informed democracy. In R.J. In't Veld (Ed.), Knowledge Democracy (pp. 37-48). Berlin: Springer
    • D.J. Wolfson (2008). Een sociaal-wetenschappelijk perspectief. In D.J. Wolfson, L. Timmerman & L.M. de Rijk (Eds.), Gelijkheid in een pluriforme samenleving (Mededelingen van de Afdeling Letterkunde, 71 (2)) (pp. 7-28). Amsterdam: KNAW
    • D.J. Wolfson (2007). Verdeling in de economische politiek. In J. Donders & e. a. (Eds.), Adagio. Macro-Economische Dynamiek en Sociale Zekerheid. Opstellen voor Prof. dr A. H.J. Kolnaar (pp. 247-265). Leeuwarden: Stecomset
    • D.J. Wolfson (2006). Criteria van goed bestuur. In W. Asbeek Brusse (Ed.), Laten we wel wezen¿. Liber Amicorum ter gelegenheid van het afscheid van Jan Schoonenboom van de WRR (pp. 91-97). Den Haag: WRR
    • D.J. Wolfson (2006). Transactie in dienst van de rechtsstaat. In ROB (Ed.), Goede en kwade trouw in het openbaar bestuur. Verslag vierde Rob-lezing (pp. 25-32). Den Haag: ROB
    • D.J. Wolfson (2005). Hybriditeit in de transactiestaat. In M.H. Meijerink & G.D. Minderman (Eds.), Naar een andere publieke sector. Hybriditeit en een andere wijze van taakvervulling (pp. 101-110). Den Haag: SDU uitgevers
    • D.J. Wolfson (2004). Van welvaartsstaat naar transactiestaat. In P. van der Knaap & A. Schilder (Eds.), Resultaatgericht sturen en evalueren (pp. 93-104). Den Haag: SDU uitgevers
    • D.J. Wolfson (2004). Fiscaliteit en mensbeeld. In R.P. van den Dool & P. Kavelaars (Eds.), Buitengewone verdiensten (huldigingsbundel Dr. D.A. Albregtse) (pp. 342-354). Rotterdam: Fiscaal-Economisch Instituut
    • D.J. Wolfson (2002). Kwaliteit kiezen. In M.E. Vulto (Ed.), Welzijn en waardigheid voor langdurige zorggebruikers: op weg naar 2020 (pp. 167-198). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg
    • D.J. Wolfson (2000). Schuld zonder boete? In H. Don (Ed.), Schuld en solidariteit (pp. 47-59). Amsterdam: WBS
    • D.J. Wolfson (2000). Economen en (ver)anderen. In P.J. Drenth (Ed.), Sociale wetenschappen en beleid: spannende verhoudingen (pp. 21-44). Amsterdam: KNAW
    • D.J. Wolfson (2000). Recht, ruil en vertrouwen in het openbaar bestuur. In P.B. Lehning (Ed.), De beleidsagenda 2000; Nederland op weg naar de 21e eeuw (pp. 58-73). Bussum: Coutinho
    • D.J. Wolfson (1999). Wonen in de 21e eeuw. Een problematiserend essay. In Wonen in de 21e eeuw (pp. 133-148). Den Haag: Ministerie van VROM
    • D.J. Wolfson (1998). Economics, Politics and Environmental Policy. In P. Van Bergeijk (Ed.), Economic Science: Art or Asset? The Case of The Netherlands (pp. 33-42). Rotterdam: OCFEB
    • D.J. Wolfson (1998). Informatiehantering. In Van der Meer en Ringeling (Ed.), Bestuurkunde en Praktijk (pp. 223-240). Alphen: Samsom
    • D.J. Wolfson (1996). Tax Differentiation, Subsidies, and the Environment. In -- onbekend (Ed.), Subsidies and Environment, Exploring the Linkages (pp. 53-65). Parijs: OECD
    • D.J. Wolfson (1996). Openbare financiën tussen universiteit en samenleving. In M.P. van der Hoek (red) (Ed.), Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. C.J. Rijnvos. Groningen: Wolters-Noordhof
    • D.J. Wolfson (1988). Sociaal-economische inleiding. In (pp. 69-75) Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant
    • D.J. Wolfson (1988). Het beheer: Mijnheer van Dalen wacht op antwoord. In (pp. 18-27) The Hague: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
    • D.J. Wolfson (1985). Criteria in Engineering Social Justice. In Public Finance and Social Policy (pp. 185-196). Detroit: Wayne State University Press
    • D.J. Wolfson (2005). Solidariteit in wederkerigheid. In P. Kalma, M. van Leeuwen & J. Bussemaker (Eds.), Zonder visie geen toekomst (pp. 114-126). Amsterdam: Wiardi Beckman Stichting
    • D.J. Wolfson (2003). Is de markt een gulden of een daalder waard? In A.P. Ros & H.R.J. Vollebergh (Eds.), Ontwikkeling en overheid. Opstellen aangeboden aan prof.dr.P.A. Cornelise (pp. 349-361). Den Haag: SDE Uitgevers
    • D.J. Wolfson (1996). Beste Theo. In -- onbekend (Ed.), Voer voor theologen. Afscheidsbrieven aan Theo Quené ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Den Haag: SER
    • D.J. Wolfson (1996). Vissen of snoeken slaan? In L. Bremer & P. van der Werve (Eds.), Hoger onderwijs voor wereldburgers (pp. 104-110). Den Haag: Nuffic
    • D.J. Wolfson (1999). J. van Gerwen en M.H.D. van Leeuwen, red., ESB, 84 (1999), blz. 135 [Bespreking van het boek Risico's risicobestrijding en verzeke¬ringen in Nederland vanaf de Middeleeuwen]. Economisch-Statistische Berichten, 84, 135.
    • D.J. Wolfson (1999). [Bespreking van het boek Buchanan, J.M. en Congleton, R.C., Politics by Principle, not Interest]. De Economist, 147, 366-368.
    • D.J. Wolfson (1998). [Bespreking van het boek F.L. Pryor, Economic Evolution and Structure. The Impact of Complexity on the U.S. Economic System]. De Economist, 146, 521-522.
    • D.J. Wolfson (2007). Boekbespreking [Bespreking van het boek Gelijk. Over de noodzakelijke terugkeer van een klassiek ideaal]. Socialisme en Democratie, 7/8, 96-99.
    • D.J. Wolfson (2002). Rechtvaardig en verantwoordelijk [Bespreking van het boek Social Justice and Individual Ethics in an Open Society]. Economisch-Statistische Berichten, 87, 334-335.
    • D.J. Wolfson (2001). The Institutional Imperative [Bespreking van het boek The Institutional Imperative]. .
   • D.J. Wolfson (1997). Van verdelen naar verdienen: afweging voor de sociale zekerheid in de 21e eeuw. (Extern rapport, Rapporten aan de regering, no 51). Den Haag: Sdu Uitgevers
   • D.J. Wolfson (1990). Towards a Theory of Subsidisation. :
   • D.J. Wolfson (1989). Towards a Theory of Subsidisation. :
   • D.J. Wolfson (1989). Wetenschap en rijksbegroting. The Hague: ISS
    • D.J. Wolfson (2001). Zorg in perspectief. In ESB-dossier Generatiebewust vooruitzien (pp. D18-D21)
    • D.J. Wolfson (1999). laudatio Piet Rietveld. In Uitreiking Dr. Hendrik Muller Prijs voor Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Amsterdam: KNAW
    • D.J. Wolfson (2011). Jan Pen. In Levensberichten en herdenkingen (pp. 111-114). Amsterdam: KNAW
   • D.J. Wolfson (1998, juni 12). Leren we het ooit? Een methodologische verkenning, als oefening in bescheiden¬heid. Rotterdam (Deventer, Kluwer), afscheidscollege EUR.
    • D.J. Wolfson (2011, december 9). Opleggen begrotingsdiscipline is niet ondemocratisch. de Volkskrant
    • D.J. Wolfson (2011, maart 4). Geef Senaat meer bevoegdheden. NRC Handelsblad
    • D.J. Wolfson (2011, januari 6). Stop met die politieke spelletjes op het spoor, 6 januari. NRC Handelsblad
    • D.J. Wolfson (2010, mei 6). Politici moeten door een muur faalangst. De Volkskrant
    • D.J. Wolfson (2009, augustus 6). Langer doorwerken is de enige goede oplossing. de Volkskrant
    • D.J. Wolfson (2009, februari 11). Een likje Bos-belasting erbij is pas echt solidair. de Volkskrant
    • D.J. Wolfson (2007, maart 13). Keer de dreiging van het eigen gelijk. Staatscourant
    • D.J. Wolfson (2007, februari 13). Spruitjeslucht beter dan xenofobie. Het Financieele Dagblad
    • D.J. Wolfson (2006, januari 14). Aan een goede gemeente is de zorg voor zwakkeren wel toevertrouwd. Volkskrant
    • D.J. WolfsonTransacties in het onderwijs. Marktwerking in het onderwijs, pp. 5-13.
    • D.J. Wolfson (2002, augustus 1). De nieuwe regenten. Roodkoper, pp. 6-8.
    • D.J. Wolfson (2002, mei 1). Sociale Zekerheid. Welwezen, pp. 25.
    • D.J. WolfsonDe toekomst van de sociale zekerheid. Jaargids persoonlijke financien, pp. 32-35.
    • D.J. Wolfson (2000, juni 17). De martelgang van de WAO. Vrij Nederland, pp. 24.
    • D.J. Wolfson (2005, juni 6). Meedoen? Overheid moet weten te binden. Volkskrant
    • D.J. Wolfson (2005, oktober 1). Hebben we de orde op orde? Economenblad, pp. 4-6.
    • D.J. Wolfson (2001, november 2). Geef de Eerste Kamer het recht wetten terug te sturen. NRC-Handelsblad, pp. 1-1.
    • D.J. Wolfson (2001, januari 10). Voor het goede doel. Magazine AEDES, pp. 21-21.
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration and Sociology (DPAS).
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4082133

  Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4082133

  Hospitality Agreement

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4082133

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam