Current facets (Pre-Master)

dr. (theo) T.W.M. Veld

Academic Researcher Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Public Administration and Sociology (DPAS).
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
-
Telephone
Email
veld@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Dr. Theo Veld (1950) is universitair docent Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is lid van het International Network of Excellence for International Migration,…

Dr. Theo Veld (1950) is universitair docent Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is lid van het International Network of Excellence for International Migration, Integration and Social Cohesion (IMESCOE). Hij is betrokken bij opdrachtonderzoek via het RISBO en ISEO.

Zijn onderzoeksgebied betreft de allocatieprocessen binnen het onderwijs en in aansluiting daarop op de arbeidsmarkt welke leiden tot ongelijke kansen op banen voor jongeren in het algemeen en allochtone jongeren in het bijzonder. In dit onderzoeksgebied komen een aantal van zijn interesses en loopbaanstappen bij elkaar.

Hij is opgeleid als onderwijssocioloog en hanteert een macrosociologische en historiserende benadering. Deze is herkenbaar in zijn proefschrift uit 1987 over het ontstaan van verplicht volksonderwijs in Nederland in de periode 1860-1900.

Daarna is hij zich in zijn werk aan de Erasmus Universiteit gaan specialiseren in vraagstukken betreffende de arbeidsmarkt voor schoolverlaters en de invloed van de verzorgingsstaat daarop. Via zijn werk voor het Instituut voor Sociologisch Economisch Onderzoek is daar een deskundigheid inzake de onderwijs- en arbeidsmarktpositie van de vier klassieke minderheidsgroepen bij gekomen.

   • T.W.M. Veld (1995). [Boekbespreking van Vries, G.C. de. Het pedagogisch regime. Groei en grenzen van de geschoolde samenleving. Dissertatie.1993]. Comenius. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Demokratisering van Opvoeding, Onderwijs ..., voorjaar, 8.
   • T.W.M. Veld & R. van der Aa (1995). Overdracht van armoede en risicogroepen. Vraagstelling. Tijdschrift voor de Gammawetenschappen, 1, 43-57.
   • T.W.M. Veld & R. van der Aa (1995). Arbeidsmarkt en overdraagbaarheid van armoede: een literatuurstudie. Vraagstelling. Tijdschrift voor de Gammawetenschappen, 1, 43-55.
    • T.W.M. Veld (2004). Onderwijs. In Th.W.M. Veld (Ed.), Integratie en inburgering in Rotterdam. Minderhedenmonitor 2003 (pp. 61-78). Rotterdam: ISEO/COS
    • T.W.M. Veld (2001). Minderheden en onderwijs. In prof.dr.H. Daalder & dr..D.N.A. Nauta (Eds.), Compendium voor politiek en samenleving in Nederland (pp. 85-100). Alphen aan de Rijn: Samson
    • M.J. Distelbrink & T.W.M. Veld (2001). Sport. In COS ISEO (Ed.), Minderheden 2000. Etnische minderheden in Rotterdam (pp. 149-188). Rotterdam: ISEO/COS
    • T.W.M. Veld (2001). Bestuurlijke vernieuwing en verandering van het onderwijsbestel. In prof.dr.H. Daalder & dr..D.N.A. Nauta (Eds.), Compendium voor politiek en samenleving in Nederland (pp. 100-111). Alphen aan de Rijn: Samson
    • T.W.M. Veld & M.J. Distelbrink (2001). Onderwijs. In COS ISEO (Ed.), Minderhedenmonitor 2000. Etnische minderheden in Rotterdam (pp. 17-53). Rotterdam: ISEO
    • T.W.M. Veld (2011). Oral History and the Black Box of the Classroom. A Personal Journey. In Sjaak Braster, Ian Grosvenor & Maria del Mar del Pozo Andes (Eds.), The Black Box of Schooling. A Cultural History of the Classroom (pp. 183-198). Brussels: P.I.E. Peter Lang
    • T.W.M. Veld & W. van der Laan-Bouma (2005). Landenvergelijking en beleidsvoorbeelden. In Etnische segregatie en beleid: een landen-vergelijking (pp. 57-66). Rotterdam: ISEO
    • W. van der Laan-Bouma & T.W.M. Veld (2005). Inleiding. In Etnische segregatie en beleid: een landen-vergelijking. Rotterdam: ISEO
    • T.W.M. Veld (2002). Onderwijs. In J. Veenman (Ed.), De toekomst in meervoud. Perspectief op multicultureel Nederland (pp. 55-84). Assen: Van Gorcum
    • T.W.M. Veld (1999). Verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. In A.J. van Soest (Ed.), De jeugd in 2011 (pp. 22-25). Rottedam: Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)
    • T.W.M. Veld (1999). Vernieuwing van het onderwijsbestel: gevolgen voor de functies van het onderwijs. In W. Trommel & R. van der Veen (Eds.), De herverdeelde samenleving: Ontwikkeling en herziening van de Nederlandse verzorgingsstaat (pp. 141-162). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • T.W.M. Veld (1997). Social Capital and the Institutionalisation of a High Level of Schooling. In Mart-Jan de Jong & Anton Zijderveld (Eds.), The Gift of Society (pp. 197-218). Nijkerk: Enzo
    • T.W.M. Veld (1995). Afbakening van de financiële verantwoordelijkheid inzake onderwijs en leerrechten. In J. Dronkers (Ed.), Onderwijs en verzorgingsstaat (pp. 144-156). Amsterdam: SISWO
    • T.W.M. Veld (Ed.). (2004). Integratie en inburgering in Rotterdam. Minderhedenmonitor 2003. Rotterdam: ISEO/COS
    • T.W.M. Veld (Ed.). (2005). Etnische segregatie en beleid: een landenvergelijking. Een studie in opdracht van de Ministeries van VROM en Justitie. Rotterdam: ISEO
    • G.W. Meijnen, T.W.M. Veld & J.C.C. Rupp (Ed.). (2001). Succesvolle allochtone leerlingen. Leuven-Apeldoorn: Garant
   • T.W.M. Veld (1997). Boekbespreking [Bespreking van het boek Het bedrijf van de verzorgingsstaat. Naar nieuwe verhoudingen tussen staat, markt en burger.]. Mens en Maatschappij, 72, 75-77.
   • J.F.A. Braster, M.J. de Jong & T.W.M. Veld (1999). Pride and Prejudice. National Identity and Ethnic Prejudice. Paper presented at the conference on Large Scale Data Analysis in Cologne: Keulen (1999, mei 26).
   • E. Kruisbergen & T.W.M. Veld (1997). Veranderingen in de intrede in de arbeidsmarkt van afgestudeerden in de ociologie aan de EUR, 1980-1996. Congresbundel 12de Onderwijssociologische Conferentie, nov. 1997: .
 • Academic Researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration and Sociology (DPAS).
  Country
  The Netherlands
  Telephone

  (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration and Sociology (DPAS).
  Country
  The Netherlands
  Telephone

  Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Sociology
  Country
  The Netherlands
  Telephone