Pre-master Bestuurskunde

Opleiding

Tijdens de pre-master volg je niet alleen hoorcolleges, maar neem je ook deel aan werkgroepen waarin je met de geleerde stof aan de slag gaat en je je professionele vaardigheden ontwikkelt. In blok 5 en blok 8 volg je een werkgroep gebaseerd op de onderwijsmethode Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Dit betekent dat je in een groep van maximaal 12 studenten aan de slag gaat met een casus onder begeleiding van een tutor. Ook tijdens de practica en het Atelier wordt er in kleine groepen gewerkt. 

Ik vind het fijn om te zien dat wat je behandelt in de colleges, direct is terug te vinden in de realiteit.
Brechtje Brantjes
Studente pre-Master Bestuurskunde
Lees Brechtje's verhaal over Brechtje Brantjes

Curriculum

Klik op een vaknaam om de beschrijving van het vak te bekijken.

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de onderstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend.

Vrijstellingen

De premaster is bedoeld om relevante gaten in jouw vooropleiding op te vullen, zodat je na het succesvol afronden van de premaster voldoet aan de toelatingseisen van de masteropleiding die je wilt volgen. Als je vindt dat je al voldoet aan de leerdoelen van één of meerdere onderdelen uit de premaster, kun je een verzoek tot vrijstelling indienen bij de Examencommissie. Doe dit voor de start van het jaar. Na de start van het programma worden geen vrijstellingen verleend en moeten alle onderdelen van het programma worden gevolgd.