Cursus Rekenkameronderzoek 2018

De 5-daagse postacademische cursus Rekenkameronderzoek wordt verzorgd door de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met de NVRR en is bedoeld om handvatten te bieden voor het opzetten en (laten) uitvoeren van kwalitatief hoogwaardig rekenkameronderzoek.

Voor wie

De cursus is een postacademische opleiding en bedoeld voor HBO- en WO- afgestudeerden die beroepshalve betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van rekenkameronderzoeken op provinciaal en gemeentelijk niveau. De cursus is bedoeld voor voorzitters, secretarissen en leden van lokale rekenkamers en rekenkamercommissies. De cursus is uiteraard ook van belang voor onderzoekers van provinciale rekenkamers en rekenkamers van waterschappen.

Inhoud

De cursus richt zich in het bijzonder op het opzetten en uitvoeren van rekenkameronderzoek. De methodisch-technische aspecten van rekenkameronderzoek komen uitgebreid aan de orde.
Naast de methodisch-technische aspecten wordt aandacht besteed aan de doorwerking van rekenkameronderzoek. Het gaat dan in het bijzonder om de strategische meerwaarde van onderzoek, de bruikbaarheid en de mogelijke effecten van onderzoek.

Data bijeenkomsten | Tijd: 9.30 - 16.30 | Locatie Erasmus Universiteit Rotterdam

Blok 1 | dinsdag 27 maart, woensdag 28 maart en donderdag 29 maart 2018

Blok 2 | woensdag 18 april en donderdag 19 april 2018

Aanmelden en cursusgeld

Maximum aantal deelnemers: 15
De kosten van de cursus, inclusief een reader, lesmateriaal en lunches bedragen € 1.900,- (incl. BTW)
Deelnemers aangesloten bij de NVRR krijgen een korting van 15%.

Aanmeldformulier kunt hier downloaden. Ingevulde formulier mailen aan klaassen@essb.eur.nl

Programma

Dinsdag 27 maart (ochtend)

Dinsdag 27 maart (middag)

Start programma
Dr. J.L.M. Hakvoort (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Dr. H.L. Klaassen (Erasmus Universiteit Rotterdam)

-
Dillemma's bij rekenkameronderzoek
Drs. W. de Schipper (Rekenkamer West-Brabant)
Opzetten van rekenkameronderzoek
Dr. J.L.M. Hakvoort (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Woensdag 28 maart (ochtend)

Woensdag 28 maart (middag)

Kwalitatieve gegevensverzameling
Prof.dr. H.J.M. Fenger (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Normen in rekenkameronderzoek
Dr. G. Molenaar (Randstedelijke Rekenkamer)

Donderdag 29 maart (ochtend)

Donderdag 29 maart (middag)

Onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid
(Algemene Rekenkamer)
Rechtmatigheidsonderzoek
Mr.drs. A. Kok (Rekenkamer Amsterdam)

Woensdag 18 april (ochtend)

Woensdag 18 april (middag)

Probleemstellingen in de praktijk van rekenkameronderzoek
Dr. L. van den Dool (PWC/Erasmus Universiteit Rotterdam)
Bestuurlijke positie rekenkamer
Simulatie raadsbehandeling rekenkameronderzoek

Dr. R. Willemse (Rekenkamer Rotterdam)

Donderdag 19 april (ochtend)

Donderdag 19 april (middag)

Presentatie en bespreking opdrachten deelnemers
Dr. J.L.M. Hakvoort
Dr. H.L. Klaassen
13.30 - 14.30 Presentatie (vervolg)
14.45 - 15.45 Dr. J.A. de Ridder (Rekenkamer Amsterdam en Voorzitter NVRR)
Reflectie en ontwikkeling lokale rekenkamers

Meer informatie

Coördinatoren: dr. Jan Hakvoort | 010 4082085 | hakvoort@essb.eur.nl | dr. Henk Klaassen | 010 4082104 | klaassen@essb.eur.nl