Cursus Rekenkameronderzoek 2019

De 5-daagse postacademische cursus Rekenkameronderzoek wordt verzorgd door de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met de NVRR en is bedoeld om handvatten te bieden voor het opzetten en (laten) uitvoeren van kwalitatief hoogwaardig rekenkameronderzoek.

Voor wie

De cursus is een postacademische opleiding en bedoeld voor HBO- en WO- afgestudeerden die beroepshalve betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van rekenkameronderzoeken op provinciaal en gemeentelijk niveau. De cursus is bedoeld voor voorzitters, secretarissen en leden van lokale rekenkamers en rekenkamercommissies. De cursus is uiteraard ook van belang voor onderzoekers van provinciale rekenkamers en rekenkamers van waterschappen.

Inhoud

De cursus richt zich in het bijzonder op het opzetten en uitvoeren van rekenkameronderzoek. De methodisch-technische aspecten van rekenkameronderzoek komen uitgebreid aan de orde.
Naast de methodisch-technische aspecten wordt aandacht besteed aan de doorwerking van rekenkameronderzoek. Het gaat dan in het bijzonder om de strategische meerwaarde van onderzoek, de bruikbaarheid en de mogelijke effecten van onderzoek.

Data bijeenkomsten | Tijd: 9.30 - 16.30 | Locatie Erasmus Universiteit Rotterdam

Blok 1 | dinsdag 26 maart, woensdag 27 maart en donderdag 28 maart 2019

Blok 2 | woensdag 17 april en donderdag 18 april 2019

Aanmelden en cursusgeld

Maximum aantal deelnemers: 15
De kosten van de cursus, inclusief een reader, lesmateriaal en lunches bedragen € 1.900,- (incl. BTW)
Deelnemers aangesloten bij de NVRR krijgen een korting van 15%.

Aanmeldformulier kunt hier downloaden. Ingevulde formulier mailen aan klaassen@essb.eur.nl

 

Programma Cursus Rekenkameronderzoek maart/april 2019:

Blok 1

Dinsdag 26 maart (ochtend)

Dr. J.L.M. Hakvoort (EUR)

Dr. H.L. Klaassen (EUR)

Start programma

Drs. W. de Schipper (Rekenkamer West-Brabant)

Dilemma’s bij rekenkameronderzoek

Dinsdag 26 maart(middag)

Dr. J.L.M. Hakvoort (EUR)

Opzetten van rekenkameronderzoek

Woensdag 27 maart (ochtend)

Prof. Dr. H.J.M. Fenger (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Kwalitatieve gegevensverzameling

Woensdag 27 maart (middag)

Dr. G. Molenaar (Randstedelijke Rekenkamer)

Normen in rekenkameronderzoek

Donderdag 28 maart (ochtend)

Drs. J.de Sonnaville (Algemene Rekenkamer)

Onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid

Donderdag 28 maart(middag)

Mr. Drs. A. Kok RA (Rekenkamer Amsterdam)

Rechtmatigheidsonderzoek

Blok 2

Woensdag 17 april (ochtend)

Dr. L. van den Dool (PWC/Erasmus Universiteit Rotterdam)

Probleemstellingen in de praktijk van rekenkameronderzoek

 

 

Woensdag 17 april (middag)

Dr. R. Willemse (Rekenkamer Rotterdam)

Bestuurlijke positie rekenkamer

Simulatie raadsbehandeling rekenkameronderzoek

Donderdag 18 april (ochtend)

Dr. J.L.M. Hakvoort

Dr. H.L. Klaassen

Presentatie en bespreking opdrachten deelnemers

Donderdag 18 april (middag)

13.30 -14.30 Presentatie (vervolg)

14.45 -15.45 Dr. J.A.de Ridder (Rekenkamer Amsterdam en Voorzitter NVRR)

Reflectie en ontwikkeling lokale rekenkamers

 

Meer informatie

Coördinatoren: dr. Jan Hakvoort | 010 4082085 | hakvoort@essb.eur.nl | dr. Henk Klaassen | 010 4082104 | klaassen@essb.eur.nl