Sociologie

[Hier stond HTML. PageId: 22750]

 Vind ons op Facebook! 

De sociologie onderzoekt de grondpatronen van menselijk samenleven. Sociologen zijn geïnteresseerd in hoe samenlevingen ontstaan, hoe ze voortbestaan en hoe ze veranderen. Sociologen zien samenlevingen primair als netwerken van "relaties" en daarmee samenhangende stelsels van gemeenschappelijke "ideeën". Belangrijke relaties zijn onder andere de economische rolverhoudingen en de politieke machtsverhoudingen in een samenleving. Op het vlak van ideeën gaat het onder meer om taal, kennis, opvattingen over hoe men zich behoort te gedragen, en noties over wat het nastreven waard is.
 

 

 

 

 

Het ressentiment van sociale daling

 

Neerwaartse sociale mobiliteit vergroot politiek wantrouwen, schrijven Stijn Daenekindt, Jeroen van der Waal en Willem de Koster. ‘Het systeem’ wordt verantwoordelijk gehouden voor maatschappelijke daling, terwijl sociaal stijgen als een eigen verdienste wordt beschouwd.

 

>

Lees verder op socialevraagstukken.nl

 

 

 

Is er een goed alternatief voor de term 'allochtoon' en willen we dat?

 

Sociologen Arjen Leerkes en Jaco Dagevos bespreken de uitslag van de internetpoll naar de drie opties voor herziening termen 'allochtoon' en 'autochtoon', te weten: afschaffen, hernoemen, herdefiniëren. En waarom het belangrijk is om erover te praten.

 

>

Kijk terug op Studio Erasmus

>

Lees verder op socialevraagstukken.nl

 

 

 

Maatschappelijk pessimisme onder de loep

 

Socioloog Eefje Steenvoorden over de (zeer tastbare) oorzaken van het 'met mij gaat het goed, maar met het land gaat het slecht'-sentiment.

 

>

Kijk terug op Studio Erasmus