Jamie Verstraeten liep stage bij de gemeente Oosterhout

Ik ben er door mijn stage zeker van dat ik later in een (semi-)publieke organisatie wil werken

Jamie Verstraeten

liep stage bij de gemeente Oosterhout

Mijn stage heb ik gedaan op de afdeling Sociaal Domein Beleid van de gemeente Oosterhout. Het was leuk en erg leerzaam, omdat ik in de praktijk heb kunnen zien hoe de gemeente in elkaar zit en functioneert en omdat ik ervaring op heb kunnen doen. Ik heb veel nieuwe mensen ontmoet (helaas alleen online) die een baan hebben waar ik misschien later ook in terecht kom.

Elke maandag begonnen we om 09.00 uur met een weekstart: een halfuurtje waarin iedereen uit het team vertelde wat er die week op de planning stond. De rest van de dag volgden er vergaderingen met externe partners, bijvoorbeeld woningbouwcorporaties of de bibliotheek, met collega's van de gemeente Oosterhout en van omliggende gemeentes. Tussendoor was er tijd om zelfstandig te werken aan taken die ik van mijn stagebegeleidster had gekregen, zoals onderzoek doen en projectplannen of collegenota's schrijven. 

Theorie en praktijk

De vakken die we op de universiteit volgen kwamen terug in de praktijk. Het practicum 'presenteren' kwam van pas toen ik een van mijn onderzoeken mocht presenteren, 'ethiek' bij kwesties zoals het objectief selecteren van een bedrijf dat een opdracht ging doen voor de gemeente en 'beleidsadvisering' bij het schrijven van projectplannen en collegenota's. 

Ik heb tijdens mijn stage veel geleerd over waar ik goed in ben en waar ik beter in kan en wil worden. En voor het begin van de stage heb ik geleerd om mezelf te ‘verkopen’ door een cv, motivatiebrief en sollicitatiegesprek. 

Belangrijkste lessen

Tijdens mijn stage heb ik gezien hoe de theorie in de praktijk toegepast wordt. Daardoor heb ik een beter beeld gekregen van hoe het er ‘in het echt' aan toegaat. En of ik daar bij pas. Alleen al daarom is een stage zinvol voor iedereen: je krijgt een beter idee of je jezelf in de toekomst wel of juist niet in een (type) organisatie ziet werken, en of je dus eigenlijk wel of niet op je plaats zit bij de studie bestuurskunde. Ik ben er door mijn stage zeker van dat ik later in een (semi-)publieke organisatie wil werken en in ieder geval 'iets' met beleid wil doen. Of dit als beleidsadviseur zal zijn, weet ik nog niet.

Mijn tips:

1. Zorg dat in het begin duidelijk is wat er van je wordt verwacht. Dan kun je gericht aan het werk.

2. Wees proactief: vraag zelf om werk als je even niets te doen hebt. Vaak is er genoeg wat je kunt doen!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen