Studeren met een functiebeperking

foto: © Marc Heeman / Rotterdam Image Bank.De Erasmus Universiteit Rotterdam wil haar studenten graag ondersteunen daar waar dat nodig is. Wanneer je te maken krijgt met een functiebeperking, kan dat voor jou als student een belemmering vormen tijdens je studie. Om je hierbij te steunen biedt de EUR daarom extra  voorzieningen op het gebied van onder meer toetsen en onderwijs.
Maak dus snel je situatie aan ons kenbaar.

Op onze website kun je gerichte informatie vinden over studeren met
een functiebeperking aan de EUR. Hier lees je ook meer  over
de aanvraagprocedure en vind je de contactgegevens van de universiteitspsychologen, studentendecanen en studieadviseurs.

Wanneer je na het bezoeken van onze site vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Cursussen en workshops