Studeren met een functiebeperking

foto: © Marc Heeman / Rotterdam Image Bank.De Erasmus Universiteit helpt graag je talenten te ontwikkelen. Als je een functiebeperking hebt, kan dat voor jou als student een belemmering vormen tijdens je studie. Om je hierbij te steunen biedt de EUR daarom extra  voorzieningen op het gebied van onder meer toetsen en onderwijs. Sinds april 2017 is er een studentendecaan aangesteld die zich specifiek richt op studeren met een functiebeperking; Marlijn Timmermans-Muller.
Maak je situatie zo snel mogelijk aan ons kenbaar via de studentendecaan of de studieadviseur, zodat we zo goed mogelijk kunnen inspelen op jouw situatie.

Op onze website kun je gerichte informatie vinden over studeren met
een functiebeperking aan de EUR. Hier lees je ook meer  over
de aanvraagprocedure en vind je de contactgegevens van de universiteitspsychologen, studentendecanen en studieadviseurs.

Wanneer je na het bezoeken van onze site vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Cursussen en workshops