Voorzieningen aanvragen

Wanneer je te maken krijgt met een functiebeperking, kan dat voor jou als student een belemmering vormen tijdens je studie. Om je hierbij te ondersteunen biedt de EUR daarom extra voorzieningen op het gebied van onder meer toetsen en onderwijs.
Te denken valt hierbij aan extra tentamentijd of gebruik van voorleessoftware. Andere voorzieningen kunnen zijn: gebruik van ringleiding, of bijvoorbeeld een invalide parkeerkaart.

Heb je extra voorzieningen en begeleiding nodig tijdens je studie?

Neem ruim voor de start van je studie contact op met de studieadviseur van jouw opleiding om af te stemmen welke extra voorzieningen je nodig hebt. De studieadviseur zal je verstellen water mogelijk is en helpt je bij het tijdig aanvragen van de voorzieningen.

Op onze webpagina vind je per faculteit een link naar de contactgegevens van de studieadviseurs.

De meest voorkomende voorzieningen* die worden aangevraagd zijn:

  • 30 minuten extra tentamentijd in een kleiner en rustiger lokaal (o.a. studenten met dyslexie, ADHD, autismespectrumstoornis);
  • 30 minuten extra tentamentijd en tentamen maken op de computer (o.a. studenten met gebroken arm/pols, gewrichtsaandoeningen zoals reuma)

*om van een voorziening gebruik te kunnen maken is altijd een officiële diagnose of verklaring nodig.

Een van de meest voorkomende functiebeperkingen is dyslexie. Om de aanvraag voor voorzieningen eenvoudiger te maken heeft de EUR een protocol opgesteld.