Toelatingsexamen colloquium doctum (CD)

 


CD in het kort

Indien je een bachelor opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) wilt volgen en niet in het bezit bent van een diploma dat directe toegang tot toelating tot deze opleiding geeft, kun je alsnog toelaatbaar worden door een toelatingsexamen colloquium doctum (CD) van de opleiding succesvol te voltooien.
De CD's van EUR-opleidingen bestaan uit verschillende toetsen. Wanneer je alle toetsen succesvol doorlopen hebt mag je de toelatingsprocedure van die opleiding starten. Vrijstelling kan alleen op basis van Vwo certificaten (of gelijkwaardig).

Deelname aan het CD kost 120 euro, ongeacht het aantal toetsen dat je doet. Je moet 21 jaar of ouder zijn op het moment dat je met de opleiding in kwestie begint. Er is geen recht op restitutie als je na aanmelding besluit toch niet deel te nemen aan de toetsen. Je kunt je aanmelding starten middels 'onderstaande link' onderaan deze pagina.

Succesvolle voltooiing van het CD van een opleiding geeft geen recht op automatische toelating tot die opleiding. Dit zorgt er simpelweg voor dat het bij je aanmelding niet langer uitmaakt dat je geen vooropleiding gedaan hebt die direct toegang tot de opleiding verschaft. Na succesvolle voltooiing van het CD van een opleiding kun je je dus zonder meer inschrijven voor de opleiding van je keuze, waarna de opleiding beslist of je daadwerkelijk als student tot die opleiding wordt toegelaten.
Let hierbij erop dat sommige opleidingen een numerus fixus hanteren (bijvoorbeeld geneeskunde); dit betekent feitelijk dat er een beperkt aantal plaatsen voor nieuwe studenten is. Voor dit type opleidingen moet je je doorgaans eerder aanmelden, en heb je bij je aanmelding een bewijs van aanmelding van DUO nodig. Voor meer informatie, zie deze pagina van de overheid en deze pagina van DUO over dit onderwerp.

 

Procedure

Deelname

Inschrijven
Schrijf je in als student aan de EUR via Studielink. Dit zodat je een ERNA-studentnummer krijgt. Alleen met zo'n nummer kun je je inschrijven voor CD's. Na betaling en aanmelding ontvang je een bevestiging per email. Dit is tevens je bewijs van aanmelding. Controleer eerst je spam of junk map in je mailbox als je denkt geen bevestiging te hebben ontvangen.

Indien je in het bezit bent van een ERNA-studentnummer kun je je onderaan deze pagina inschrijven voor het toelatingsexamen CD van EUR-opleidingen. Deelname kost 120 euro, ongeacht het aantal toelatingstoetsen dat je maakt. Restitutie is niet mogelijk, ook als je na je aanmelding en voor aanvang van het examen besluit om toch niet mee te doen. Neem eerst contact op met het Dienstencentrum Onderwijs van Erasmus MC als je een toelatingsexamen voor opleidingen aan die faculteit (Geneeskunde) wilt doen.

Vrijstellingen
Als je denkt in aanmerking te komen voor vrijstellingen van onderdelen van het CD, kun je in het aanmeldformulier gewaarmerkte kopieën van je diploma’s en cijferlijsten als bijlages invoegen.

Hoe weet ik waar en wanneer de toetsen zijn?

De toetsen worden afgenomen op de begane grond van het Van der Goot Building (voormalig M-Gebouw). De data waarop de toetsen plaatsvinden worden verderop op deze pagina weergegeven.

Bekendmaking resultaat

Na het afleggen van de toets krijg je binnen vier weken een email over het behaalde resultaat. De toetsen worden opgesteld en nagekeken door externe docenten, het is niet mogelijk om te corresponderen met deze docenten. Inzage van je uitwerkingen kan tot uiterlijk 4 weken nadat je de uitslag hebt ontvangen.

Herkansing

Per kalenderjaar heb je recht op twee kansen voor toelatingstoetsen: een kans tijdens de toets ronde in maart en een kans tijdens de toets ronde in mei. Bij onvoldoende resultaat in maart, voor één of meerdere vakken, melden wij je automatisch aan voor die toets(en) in mei. Wanneer je ook deze herkansing niet haalt, moet je je opnieuw aanmelden voor het toelatingsexamen CD in het volgende collegejaar.

Wanneer ben je geslaagd?

Je slaagt voor het colloquium doctum als je voor alle onderdelen een voldoende resultaat hebt behaald (tenminste een 5,5). Compensatie van de onderdelen is niet mogelijk. Een voldoende resultaat is 2 jaar geldig.

Wat moet ik doen als ik geslaagd ben voor de toetsen?

Voeg het behaalde toelatingsexamen CD toe als een vooropleiding in Studielink. Daarna kun je je inschrijven voor de EUR-opleiding van je keuze.

Let op: Succesvolle voltooiing van het CD van een opleiding geeft geen recht op automatische toelating tot die opleiding. Dit zorgt er simpelweg voor dat het bij je aanmelding niet langer uitmaakt dat je geen vooropleiding gedaan hebt die direct toegang tot de opleiding verschaft. Na succesvolle voltooiing van het CD van een opleiding kun je je dus zonder meer inschrijven voor de opleiding van je keuze, waarna de opleiding beslist of je als student wordt toegelaten. 
Let hierbij erop dat sommige opleidingen een numerus fixus hanteren (bijvoorbeeld geneeskunde); dit betekent feitelijk dat er een beperkt aantal plaatsen voor nieuwe studenten is. Voor dit type opleidingen moet je je doorgaans eerder aanmelden, en heb je bij je aanmelding een bewijs van aanmelding van DUO nodig. Voor meer informatie, zie deze pagina van de overheid en deze pagina van DUO over dit onderwerp.
 

 

Overzicht van CD toetsen per opleiding

Algemene Cultuurwetenschappen
 • Nederlands
 • Engels
 • Geschiedenis niveau 2
Bestuurskunde
 • Nederlands 
 • Engels
 • Wiskunde niveau 1
Business Administration/Bedrijfskunde
 • Nederlands
 • Engels
 • Wiskunde niveau 2
 • Geschiedenis niveau 1 
Criminologie
 • Nederlands 
 • Engels
 • Wiskunde niveau 1 
 • Geschiedenis niveau 2
Econometrie en Operationele Research Voor deze opleiding zijn colloquium doctum-toetsen niet mogelijk. Gehele vrijstelling van colloquium doctum kan worden aangevraagd op basis van de Vwo-deelcertificaten voor Nederlands, Engels, Wiskunde B (Wiskunde 3, minimaal cijfer 7,5) en Economie
Economie en Bedrijfseconomie Voor deze opleiding zijn colloquium doctum-toetsen niet mogelijk. Gehele vrijstelling van colloquium doctum kan worden aangevraagd op basis van de Vwo-deelcertificaten voor Nederlands, Engels, Wiskunde A (Wiskunde 2, minimaal cijfer 7,5) en Economie
Filosofie
 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Wiskunde niveau 1 óf Geschiedenis niveau 1 (keuze kandidaat) 
Fiscaal Recht
 • Nederlands
 • Engels
 • Duits óf Frans (keuze kandidaat) 
 • Geschiedenis niveau 2
Fiscale Economie Voor deze opleiding zijn colloquium doctum-toetsen niet mogelijk. Gehele vrijstelling van colloquium doctum kan worden aangevraagd op basis van de Vwo-deelcertificaten voor Nederlands, Engels, Wiskunde A (Wiskunde 2, minimaal cijfer 7,5) en Economie
Geneeskunde
 • Nederlands
 • Engels
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie
 • Wiskunde niveau A of B
Geschiedenis
 • Nederlands
 • Engels
 • Geschiedenis niveau 2
Gezondheidswetenschappen, BMG
 • Nederlands 
 • Engels
 • Wiskunde niveau 1 
International Bachelor Communication & Media (IBCOM)
 • Engels (cijfer 7 of hoger) 
 • Geschiedenis niveau 1
 • Wiskunde niveau 1 (Engelstalige versie verplicht)
International Business Administration (IBA)
 • Engels (cijfer 7 of hoger)
 • Wiskunde niveau 2 (Engelstalige versie verplicht)
Pedagogische Wetenschappen
 • Nederlands
 • Engels 
 • Wiskunde niveau 1
Psychologie
 • Nederlands 
 • Engels
 • Wiskunde niveau 1 
Rechtsgeleerdheid
 • Nederlands
 • Engels
 • Duits óf Frans (keuze kandidaat) 
 • Geschiedenis niveau 2
Sociologie
 • Nederlands
 • Engels 
 • Wiskunde niveau 1

 

 Overzicht van het vereiste kennisniveau per vak 

Er wordt op Vwo-niveau getoetst. Bij zowel wiskunde als geschiedenis is sprake van een tweetal niveaus. In het geval van wiskunde ligt het niveau voor Business Administration/Bedrijfskunde, International Business Administration en Economie hoger dan voor de andere faculteiten en in het geval van geschiedenis is het niveau hoger voor de Rechtenstudies, Geschiedenis en Algemene Cultuurwetenschappen.

Nederlands Overzicht van de examenstof 
N.B.: er mag geen gebruik worden gemaakt van een taalwoordenboek tijdens de toelatingstoets.
Engels

Exacte vertaling naar het Nederlands van een eenvoudige prozatekst uit The Times of een vergelijkbaar dag-, week- of maandblad, evenals het maken van een samenvatting van een prozatekst in goed Nederlands. Fouten in het Nederlands in de vertaling worden aangerekend als ze de begrijpelijkheid in de weg staan.
N.B.: er mag geen gebruik worden gemaakt van een taalwoordenboek tijdens de toelatingstoets.

Voorbeeldtoets Mei 2010

Duits Vertaling naar het Nederlands van een eenvoudige prozatekst uit de Süddeutsche Zeitung of een vergelijkbaar dag- week- of maandblad, alsmede het maken van een samenvatting van een prozatekst in goed Nederlands. 
N.B.: er mag geen gebruik worden gemaakt van een taalwoordenboek tijdens de toelatingstoets.
Frans

Vertaling naar het Nederlands van een eenvoudige prozatekst uit Le Monde of een vergelijkbaar dag- week- of maandblad, alsmede het maken van een samenvatting van een prozatekst in goed Nederlands.
N.B.: er mag geen gebruik worden gemaakt van een taalwoordenboek tijdens de toelatingstoets.

Wiskunde niveau 1

N.B. bij de toelatingstoets Wiskunde niveau 1 mogen geen formulekaart en geen grafische en/of programmeerbare rekenmachine gebruikt worden. Zie de opmerking hierover bij de examenstof.

Wiskunde niveau 2

N.B. bij de toelatingstoets Wiskunde niveau 2 mogen geen formulekaart en geen grafische en/of programmeerbare rekenmachine gebruikt worden. Zie de opmerking hierover bij de examenstof.

Wiskunde niveau 3

Aankomende studenten Econometrie & Besliskunde met een Vwo-diploma met 
wiskunde A 1,2, maar zonder wiskunde B1 in het pakket moeten een toets afleggen op het niveau B1. De leerstof staat beschreven in Voorbereiding toets wiskunde voor Econometrie (ISBN-nummer: 90-430-1156-8).

 

N.B. bij de toelatingstoets Wiskunde niveau 3 mogen geen formulekaart en geen gewone, grafische en/of programmeerbare rekenmachine gebruikt worden. Zie de opmerking hierover bij de examenstof

Geschiedenis niveau 1

Kennis van de geschiedenis van de 20e eeuw en van actuele gebeurtenissen.

Verplichte literatuur: Eelco Beukers en Stephan Kleine.(eindredactie), MeMo, geschiedenis voor de tweede fase. Handboek (leer- opdrachtenboek) Vwo (Uitgeverij Malmberg; 's Hertogenbosch, 2012; Vierde druk) ISBN 978-90-345-6990-5. Het boek is te bestellen in de erkende boekhandel. De hoofdstukken 11 tot en met 14 moeten worden bestudeerd (pagina's 250 tot en met 378).

Bovenstaand boek is ook te koop bij de Erasmus Bookshop Studystore

Toetsvorm: meerkeuzevragen.

Geschiedenis niveau 2

Voor de Rechtenopleidingen, Algemene Cultuurwetenschappen en Geschiedenis

Kennis van de geschiedenis van de 19e en 20e eeuw en van actuele gebeurtenissen. Verplichte literatuur: Eelco Beukers en Stephan Kleine.(eindredactie), MeMo, geschiedenis voor de tweede fase. Handboek (leer- opdrachtenboek) Vwo (Uitgeverij Malmberg; 's Hertogenbosch, 2012; Vierde druk) ISBN 978-90-345-6990-5. Het boek is te bestellen in de erkende boekhandel. De hoofdstukken 9 tot en met 14 moeten worden bestudeerd (pagina's 206 tot en met 378).

Bovenstaand boek is ook te koop bij de Erasmus Bookshop Studystore.

Toetsvorm: essayvragen.


Wiskunde bijles nodig?

Wil je extra hulp in de voorbereiding voor het colloquium doctum Wiskunde 1 of 2 examen? Dan kun je je bij het Taal- & Trainingscentrum van de EUR aanmelden voor de Studyboost Wiskunde Deficiëntie.


 

Deadlines inschrijvingen en andere belangrijke data
Registration deadlines and other important dates

 

Aanmelden voor de toetsen in maart 2017 kan van maandag 13 februari t/m vrijdag 10 maart 2017.
Registrations for the exams in March 2017 are open between Monday 13 February and Friday 10 March, 2017.

Table: entrance exams March 2017
Date Time Toets: Subject:
20 March 09.30-12.30 Engels English
20 March 13.30-16.00 Wiskunde 1 (IBCom), Wiskunde 2 en 3 Mathematics 1 (IBCoM), Mathematics 2 and 3
20 March 13.30-14.45 Wiskunde 1 (overige opleidingen) Mathematics 1 (other study programmes)
21 March 09.30-12.30 Duits German
21 March 13.30-16.00      Geschiedenis II (ESL/ESHCC) History 2 (ESL/ESHCC)
21 March 13.30-14.15 Geschiedenis I (overige opleidingen) History 1 (other study programmes)
22 March 09.30-11.30 Nederlands Dutch
22 March       13.30-16.30 Frans French

 

Aanmelden voor de toetsen in mei 2017 kan van maandag 10 april t/m vrijdag 05 mei 2017.
Registrations for the exams in May 2017 are open between Monday 10 April and Friday 05 May, 2017. 

Table: entrance exams May 2017
Date Time Toets: Subject:
15 May 09.30-12.30 Engels English
15 May 13.30-16.00        Wiskunde 1 (IBCoM), Wiskunde 2 en 3 Mathematics 1 (IBCoM), Mathematics 2 and 3
15 May 13.30-14.45 Wiskunde 1 (overige opleidingen) Mathematics 1 (other study programmes)
16 May 09.30-12.30 Duits German
16 May 13.30-16.00 Geschiedenis II (ESL/ESHCC) History 2 (ESL/ESHCC)
16 May 13.30-14.15 Geschiedenis I (overige opleidingen) History 1 (other study programmes)
17 May 09.30-11.30 Nederlands Dutch
17 May     13.30-16.30 Frans

French

 


Toetsen voor studenten met een functiebeperking 

Studenten met tijdelijke of structurele vormen van functiebeperking kunnen voor de duur van deze beperking binnen redelijke grenzen gebruik maken van bijzondere faciliteiten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden. Deze faciliteiten zijn onder andere: aanpassing van de tentamenvoorzieningen (bijvoorbeeld technische hulpmiddelen) en tentamen mogen doen in kleinere lokalen met minder aanwezige deelnemers. Dit moet ertoe bijdragen dat sprake is van een gelijke kans op studiesucces voor deelnemers met een functiebeperking.

Aanmelden en toestemming verkrijgen

Studenten die gebruik willen maken van bijzondere faciliteiten bij het maken van tentamens, dienen hiervoor een verzoek in te dienen bij de examencommissie van de opleiding waarvoor zij zich willen aanmelden en waarvoor zij het toelatingsexamen willen doen. Zie de onderstaande tabel voor een overzicht van de contactgegevens van de examencommissies op de EUR.
Indien je bij twee faculteiten bent ingeschreven moet je bij beide faculteiten apart een verzoek indienen.

De examencommissie bepaalt of je op basis van jouw functiebeperking in aanmerking komt voor bijzondere faciliteiten bij het afleggen van schriftelijke tentamens. De examencommissie zal ook aangeven gedurende welke periode deze toestemming geldig is.

Aanmelden voor bijzondere faciliteiten

De stukken waarin de toestemming beschreven wordt dien je te versturen aan cd-deficientietoets@remove-this.oos.eur.nl (ingeval van alle opleidingen behalve Erasmus MC) of het Dienstencentrum Onderwijs (ingeval van Erasmus MC opleidingen). Vervolgens zorgen zij ervoor dat jij gebruik kunt maken van bijzondere faciliteiten wanneer je het toelatingsexamen komt maken. 

Locatie en tijden

Deelnemers met een functiebeperking mogen in kleine lokalen op de eerste verdieping van het Van der Goot Building (voorheen het M-Gebouw) de toelatingstoetsen maken. De kamernummers van deze lokalen zijn M1-5 en M1-6. Hier kunnen maximaal 20 studenten gelijktijdig tentamen afleggen. Deelnemers in deze lokalen krijg een half uur extra werktijd. Hierdoor starten de toetsen in de kleinere lokalen een half uur eerder dan elders het geval is: om 09.00 uur, 13.00 uur en/of 18.00 uur. De eindtijd is wel gelijk aan die voor deelnemers zonder functiebeperking.

 

Tabel: Contactinformatie Examencommissies

Examencommissie Erasmus School of Economics (ESE)

Contactformulier

Examencommissie Erasmus School of Law (ESL)

Contactformulier

 

Examencommissie Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

E-mail: essb-excie@remove-this.essb.eur.nl

Examencommissie Rotterdam School of Management (RSM)

Contactformulier

Examencommissie Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Contactformulier

Examencommissie Faculteit der Wijsbegeerte (FW)

E-mail: examencommissie@remove-this.fwb.eur.nl

Examencommissie Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Contactformulier

 

 

Meer informatie en orderegels over tentamens

Zie deze informatie inclusief handige tips over de afname van tentamens op de EUR. Voor de toelatingsonderzoeken CD gelden dezelfde orderegels als voor reguliere schriftelijke tentamens op de universiteit.

 

Vragen?

Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC) (voor vragen over alle opleidingen, behalve Erasmus MC)

Dienstencentrum Onderwijs (DCO) (voor vragen over Erasmus MC opleidingen)

 

Aanmeldformulieren toelatingsexamens

Let op voordat je je aanmeldt: Een met succes afgerond colloquium doctum stelt je in staat om zonder de juiste vooropleiding toegelaten te worden tot één opleiding aan één universiteit. Als je in plaats daarvan een diploma behaalt dat dit ook mogelijk maakt, kun je ook toegelaten worden tot andere opleidingen en krijg je simpelweg meer mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Neem dus pas deel aan het toelatingsexamen CD als je zeker weet wat je wilt studeren en aan welke universiteit je dit wilt doen.

Als onder deze zin geen actieve links staan is het aanmeldformulier niet actief.


Bookmark and Share