Inschrijving toelatingsexamen colloquium doctum

Deelname aan de colloquium doctum toelatingsexamen kost eenmalig 120 euro, ongeacht het aantal toetsen waaraan je deelneemt. Restitutie wordt niet verleend, ook als je na je aanmelding besluit niet mee te doen. Zie de onderstaande tabellen voor de data waarop je je kunt inschrijven en waarop de toetsen worden afgenomen. Via de knop onderaan deze pagina kun je je inschrijven voor het toelatingsexamen colloquium doctum.

Let op: Als je hebt deelgenomen aan de maart examens in een collegejaar hoef je je niet te registreren en kun je gratis deelnemen aan de mei toelatingsexamens in hetzelfde collegejaar.

 

Registration entrance exam colloquium doctum

The cost for participation in the entrance exams is 120 euro's, irrespective of the number of exams you wish to take part in. Refunds are not allowed, even if you decide to not actually participate after your registration.
Refer to the tables below for the registration dates and the dates on which the exams take place. Use the button at the bottom of this page to register for the entrance exam colloquium doctum.

Attention: If you participate in the March entrance exams of an academic year you do not have to register nor pay for participation in the subsequent May exams of the same academic year. 

Deadlines inschrijvingen en andere belangrijke data
Registration deadlines and other important dates

 

Aanmelden voor de toetsen in maart 2017 kan van maandag 13 februari t/m vrijdag 10 maart 2017.
Registrations for the exams in March 2017 are open between Monday 13 February and Friday 10 March, 2017.

Table: entrance exams March 2017
Date Time Toets: Subject:
20 March 09.30-12.30 Engels English
20 March 13.30-16.00 Wiskunde 1 (IBCom), Wiskunde 2 en 3 Mathematics 1 (IBCoM), Mathematics 2 and 3
20 March 13.30-14.45 Wiskunde 1 (overige opleidingen) Mathematics 1 (other study programmes)
21 March 09.30-12.30 Duits German
21 March 13.30-16.00      Geschiedenis II (ESL/ESHCC) History 2 (ESL/ESHCC)
21 March 13.30-14.15 Geschiedenis I (overige opleidingen) History 1 (other study programmes)
22 March 09.30-11.30 Nederlands Dutch
22 March       13.30-16.30 Frans French

 

Aanmelden voor de toetsen in mei 2017 kan van maandag 10 april t/m vrijdag 05 mei 2017.
Registrations for the exams in May 2017 are open between Monday 10 April and Friday 05 May, 2017. 

Table: entrance exams May 2017
Date Time Toets: Subject:
15 May 09.30-12.30 Engels English
15 May 13.30-16.00        Wiskunde 1 (IBCoM), Wiskunde 2 en 3 Mathematics 1 (IBCoM), Mathematics 2 and 3
15 May 13.30-14.45 Wiskunde 1 (overige opleidingen) Mathematics 1 (other study programmes)
16 May 09.30-12.30 Duits German
16 May 13.30-16.00 Geschiedenis II (ESL/ESHCC) History 2 (ESL/ESHCC)
16 May 13.30-14.15 Geschiedenis I (overige opleidingen) History 1 (other study programmes)
17 May 09.30-11.30 Nederlands Dutch
17 May     13.30-16.30 Frans

French