Diploma verificatie

Gegevens over diploma’s en andere opleidingsgegevens van alumni kunnen op drie manieren geverifieerd worden:

 

Methode

Toegankelijkheid

Wachttijd

Kosten

a.

Examenregister EUR

Online en toegankelijk, doch enkele persoonsgegevens benodigd om de diploma gegevens van een alumnus te kunnen vinden

Geen

Gratis

b.

Diploma register DUO

Alleen toegankelijk voor alumnus (DigiD login). Alumnus kan vervolgens het digitaal gewaarmerkt uittreksel diploma gegevens in PDF-formaat naar eigen believen verspreiden

Geen

Gratis

c.

Handmatige diploma verificatie EUR

Toegankelijk voor één aanvrager met uitdrukkelijke toestemming van de alumnus

Maximaal 10 werkdagen

25 euro

 

a. Examenregister Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Gegevens over EUR-diploma’s van alumni die hiertoe toestemming hebben gegeven komen voor in het Examenregister EUR. Aan de hand van dit register kan een ieder zonder wachttijd verifiëren of iemand inderdaad een EUR-alumnus is, wanneer de bijbehorende diploma’s behaald zijn, en om welke opleiding(en) het hierbij ging.

Het Examenregister EUR wordt op geautomatiseerde wijze gevuld met informatie uit de examenadministratie.

Aanmelden
Studenten en alumni kunnen zich ten alle tijden online aanmelden voor opname van zijn of haar diploma gegevens in het Examenregister. Zodoende zorgen zij ervoor dat derde partijen zoals werkgevers en recruiters - die over specifieke persoonsgegevens van de student of alumnus beschikken - gemakkelijk en snel hun examengegevens kunnen verifiëren. Dit gaat uiteraard een stuk sneller dan een handmatige diploma verificatie aanvragen!

Meer informatie (inclusief aanmelden en raadplegen):

 

b. Diplomaregister DUO 

Korte uitleg
In Nederland behaalde diploma’s worden automatisch opgenomen in het diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van de Nederlandse overheid. Alumni kunnen een digitaal en gewaarmerkt uittreksel van hun diplomagegevens aanmaken en downloaden via dit register. De waarmerking komt voort uit het digitale beveiligingscertificaat dat aan het uittreksel gekoppeld is; een vorm van digitale ondertekening. Aan de hand van dit digitale uittreksel (in pdf-formaat) kan gemakkelijk worden aangetoond welke diploma’s de EUR-alumnus behaald heeft.

Inhoud
Alumni kunnen middels hun DigiD inloggen op het diplomaregister DUO en zelf een uittreksel diplomaregister als pdf-bestand aanmaken en downloaden. Dit pdf-bestand is voorzien van een beveiligingscertificaat aan de hand waarvan de echtheid van het uittreksel kan worden vastgesteld. Het uittreksel is afgezien van deze certificering verder een regulier pdf-bestand dat op de reguliere manieren kan worden verstuurd.

Een uittreksel uit het diplomaregister laat per behaald diploma onder andere de persoonsgegevens van de alumnus zien, de identiteit van de instelling dat het diploma heeft uitgegeven, de naam van de bijbehorende opleiding en de aard van het examen (WO Master, HBO bachelor, et cetera).

Ter vervanging van gewaarmerkte kopie diploma
Voorheen werd de echtheid van diploma’s vaak middels een gewaarmerkte kopie van het diploma bevestigd. Het digitale uittreksel diplomaregister vervangt deze gewaarmerkte kopie in het maatschappelijk verkeer.

Meer informatie:

 

c. Handmatige diploma verificatie

Indien een alumnus van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) niet voorkomt in het Examenregister EUR en niet in staat is om een gewaarmerkt uittreksel diploma gegevens via het Diplomaregister DUO aan te leveren, is het mogelijk om de EUR te vragen handmatig en tegen betaling diploma gegevens te verifiëren. Handmatige diploma verificatie houdt meer specifiek in dat een persoon of organisatie de EUR vraagt om handmatig te verifiëren dat een vermeende EUR-alumnus inderdaad een bepaald diploma aan de EUR behaald heeft.

Via de betaalknop direct hieronder kan het aanvraagproces van zo'n verificatie worden gestart. Volg de onderstaande instructie alstublieft helemaal. Gebruikmaken van deze dienst kost 25 euro per alumnus en kan digitaal worden voldaan. De volgende betaalmethodes worden ondersteund: IDEAL, Paypal, of credit card. 

Aanvragen:

Meer diensten voor alumni

Behalve het bovenstaande doet de EUR meer voor haar alumni. Op de website 'Alumni' vind je meer informatie over alle manieren waarop alumni ondersteuning kunnen krijgen van de universiteit.