Word lid van de EUR Community

EUR Connect is de community voor alumni, studenten, wetenschappers en (voormalig) medewerkers van de EUR. Het is een plek waar je:

  • contacten met voormalige studievrienden vernieuwt;
  • iets terugdoet, bijvoorbeeld door op te treden als mentor voor studenten en jonge alumni;
  • je professionele netwerk uitbreidt;
  • je carrière ontwikkelt;
  • met andere EUR-alumni aan ons gezamenlijke doel werkt.

Maar bovenal is het een forum voor gesprekken en een vruchtbare voedingsbodem voor nieuwe ideeën.

Interview over EUR Connect

Met Sonja Nollen-Smith

Lees meer

Word EUR Connect-ambassadeur

Gebruik je kennis, ervaring en netwerk om meer mensen te mobiliseren voor onze missie

Word ambassadeur

Ambassadeurs EUR Connect

Leer onze ambassadeurs kennen

Alumni nieuws

Meer nieuws