Opvoering theaterstuk ‘Seven’ door EUR-cast

In het kader van Internationale Vrouwendag is op woensdag 8 maart 2017 in het Erasmus paviljoen de opvoering van het documentaire theaterstuk SEVEN.

SEVEN is een unieke voorstelling, al vele keren en in tal van landen opgevoerd. Het stuk is gebaseerd op waargebeurde verhalen van zeven opmerkelijke vrouwen. Zij hebben in hun land, soms met gevaar voor eigen leven, grote veranderingen in het bestaan van vrouwen en meisjes tot stand gebracht. Hun meeslepende verhalen worden (in het Engels) voorgelezen door een imposante EUR-cast. Na de voorstelling is er een kort debat onder leiding van een moderator.

 • Locatie: theaterzaal Erasmus paviljoen
 • Zaal open om 15.15 uur; de voorstelling begint stipt om 15.30 uur
  (na 15.30 uur geen toegang meer tot de zaal)
 • Einde voorstelling rond 16.30 uur; na afloop een drankje
 • Voertaal theaterstuk Engels
 • Aanmelding is gesloten wegens grote belangstelling.

Internationale Vrouwendag
Internationale Vrouwendag – 8 maart - staat wereldwijd in het teken van de sociale, economische, culturele en politieke inzet van vrouwen. De EUR is ervan overtuigd dat onderwijs en onderzoek het beste tot hun recht komen met een grote diversiteit aan studenten en medewerkers. Mensen die elk hun eigen achtergrond, mening, kennis en ervaring meebrengen. Deze diversiteit aan talenten biedt de universiteit een academische omgeving waarin iedereen zich thuis kan voelen en zich optimaal kan ontwikkelen. Daarom nodigt de EUR IWD commissie u van harte uit op dit evenement.

De EUR cast

v.l.n.r.: Kristel Baele - voorzitter CvB / president Executive Board, Vidhi Chaudhri - ESHCC, Inge Hutter - rector ISS Den Haag, Gabrielle Jacobs - RSM

v.l.n.r.: Hanneke Takkenberg - Chief Diversity Officer EUR, Jara Verkleij - student ESE/Philosophy, Farshida Zafar - ESL


 

English

Seven EUR women play ‘Seven’ on International Women's Day 2017

Wednesday 8 March 2017, International Women's Day
Erasmus University Rotterdam, Erasmus Paviljoen

 • Doors open at 3.15pm, play starts at 3.30pm sharp  (no admittance once the play has started!)
 • End 4.30 pm; Drinks afterwards
 • Language English
 • Registration is closed due to overwhelming interest

About Seven
Seven is a fascinating and famous documentary play based on the real stories of seven women's rights activists. Seven prominent women of Erasmus University Rotterdam will perform the internationally acclaimed play 'Seven'. The play will be followed by a short debate with a moderator.

International Women's Day is a global day celebrating the social, economic, cultural and political achievements of women. The EUR firmly supports diversity in its workforce. A diverse workforce will come up with relevant new questions and more innovative approaches with regard to research, and provide an innovative boost to education. Education and research are best pursued by a wide diversity of individual people who can feel at home, develop themselves to their personal best and each bring their own opinions, knowledge and experience to the task. Therefore, the EUR IWD committee wholeheartedly invites you to this event.