Welke sancties staan er op fraude?

Een docent die fraude op het spoor komt, is verplicht dit te melden bij de examencommissie. De commissie onderzoekt de beschuldiging en kan vervolgens een sanctie opleggen; die kan variëren van een berisping tot uitsluiting van alle tentamens voor maximaal één jaar. Doorgaans is de minimale sanctie ongeldigverklaring van het betreffende tentamen én uitsluiting van dat tentamen voor de duur van een jaar.
De consequenties van geconstateerde fraude voor een individuele student of groep studenten kunnen bijzonder onaangenaam zijn. Het gaat hierbij niet alleen om de sanctie zelf, maar ook om de vertrouwensbreuk die optreedt tussen student en docent. De student kan door de uitsluiting van het tentamen ernstige studievertraging oplopen. De examencommissie kan en zal hiermee geen rekening houden bij het opleggen van de sanctie.