Spelregels & integriteitscode EUR

Alles over je rechten en plichten als student is vastgelegd in de Onderwijs Examen Regelingen van elke opleiding, in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissies en in het Studentenstatuut. In de Regels en Richtlijnen staat wat onder fraude verstaan wordt en welke maatregelen getroffen kunnen worden. Fraude en plagiaat vallen onder de Wet Hoger Onderwijs en in ernstige gevallen onder het wetboek van Strafrecht. Plagiaat wordt daarnaast beheerst door de Auteurswet.

Het tegengaan van fraude en plagiaat maakt deel uit van de integriteitscode van de EUR.