Erasmus Duurzaam

Our sustainable circle of friends

"100 jaar impact" is het thema van ons lustrumjaar dat nu gevierd wordt. Welke impact willen we in onze tweede 100 jaar hebben? Kan de EUR de transitie maken naar een volledig duurzame universiteit? Hoe krijgen we meer aandacht voor duurzaamheid in ons curriculum, en in de harten van onze studenten en medewerkers?

Voor het beantwoorden van deze vraag hebben we hulp gevraagd aan de koplopers in onze academische gemeenschap, zowel de professoren als de alumni, die op dit moment het verschil maken. Die radicaal durven te denken, en mensen inspireren.

Aan hen de opdracht, of het verzoek, om ons uit te dagen en te prikkelen, maar ook om met concrete ideeën te komen over hoe anders, en hoe beter. Wil je mee helpen? Kijk dan onder 'Get Involved' of vul het 'Help ons mee' formulier in.