Onderwijs- en Onderzoeksprijs

Sinds 1987 wordt jaarlijks de Onderwijs- en Onderzoeksprijs uitgereikt aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van onderwijs of onderzoek binnen onze universiteit. Het geldbedrag van € 7.000 - voor beide disciplines - is beschikbaar gesteld door de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam. De prijswinnaar kan zelf bepalen op welke wijze hij/zij het geldbedrag wenst te besteden.

Wie kan in aanmerking komen voor de prijs?

De Onderwijsprijs wordt toegekend aan een lid van het wetenschappelijk personeel dat door middel van onderwijs of aan onderwijs gerelateerde activiteiten een positieve bijdrage heeft geleverd aan het onderwijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
De Onderzoeksprijs is bestemd voor een veelbelovende gepromoveerde onderzoeker, die een uitzonderlijke onderzoeksprestatie heeft verricht en die aan het begin (maximaal drie jaar na promotie) van een onderzoeksloopbaan staat.

Winnaars

Winnaars onderwijs en onderzoeksprijs 2013. V.l.n.r: dr. A.A.C.W. Smeets (onderwijsprijs), E.de Mul MA (prof. Lambers prijs), dr. L. Tummers (onderzoeksprijs), L. Ziegler MPhil (prof. Bruins prijs).


 

Meer informatie