Feiten en cijfers

Onderstaande gegevens zijn ontleend aan het Jaarverslag 2016.

De EUR in kengetallen

Studenten *

28.047

Inschrijvingen bachelor **
(8.652 mannen en 8.712 vrouwen)

17.364
Inschrijvingen master **
(5.453 mannen en 5.230 vrouwen)
10.683
Diploma's 7.827
Cursisten
 (van kortlopende cursussen tot post-experience
  masteropleiding)
4.698
Studenten met niet-Nederlands paspoort 5.542
Promoties 395
Medewerkers
(1.400 mannen en 1.532 vrouwen)
2.932
Hoogleraren
(388 mannen en 74 vrouwen)
462
Jaaromzet M€ 588

*  Peildatum 8 oktober 2016
** Inclusief studenten met twee of meer opleidingen
Peildatum 31 december 2016
Bron: jaarverslag 2016


Ingeschreven studenten

Erasmus School of Economics 6.384
Rotterdam School of Management, Erasmus University 6.361
Erasmus School of Law 4.939
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences 3.553
Erasmus School of History, Culture and Communication 1.591
Faculteit der Wijsbegeerte 681
Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen / Erasmus MC 3.554
Erasmus School of Health Policy & Management / Erasmus MC 930
Totaal *
28.047

* Cijfers inclusief studenten met twee of meer studies 
   Peildatum: 8 oktober 2016


Medewerkers in cijfers

Op 31 december 2016 waren 2.932 personen in dienst van de EUR, een toenamen van 202 werknemers ten opzichte van 2015 (2.734 personen). Het aantal volledige arbeidsplaatsen, uitgedrukt in fulltime eenheden steeg van 2066,93 fte in 2015 naar 2172,38 fte in 2016.
De EUR telde op 31 december 2016 1.532 vrouwelijke en 1.400 mannelijke werknemers. In percentage: 52,3 en 47,7 procent. Het aandeel vrouwelijke hoogleraren bedroeg in 2014 16 procent (EUR, inclusief Erasmus MC); 74 van 462 hoogleraren.

  mannen vrouwen totaal
ESE 340 207 547
RSM 274 242 516
ESL 187 253 440
ESSB 155 263 418
ESHCC 67 99 166
ESHPM 62 97 159
FW 30 11 41
ISS 40 65 105
USC/OOS/ABD 201 253 454
UB 35 37 72
Totaal* 1.400 1.532 2.932

*Inclusief 14 medewerkers AOE-status

Bron: jaarverslag EUR 2016