Feiten en cijfers

Onderstaande gegevens zijn ontleend aan het Jaarverslag 2015.

De EUR in kengetallen

Studenten *

26.212

Inschrijvingen bachelor **
(8.281 mannen en 7.921 vrouwen)

16.202
Inschrijvingen master **
(5.114 mannen en 4.896 vrouwen)
10.010
Diploma's 7.337
Cursisten
 (van kortlopende cursussen tot post-experience
  masteropleiding)
4.135
Studenten met niet-Nederlands paspoort 5.186
Promoties 374
Werknemers
(1.304 mannen en 1.430 vrouwen)
2.734
Hoogleraren
(404 mannen en 74 vrouwen)
475
Jaaromzet M€ 554

*  Peildatum 8 oktober 2015
** Inclusief studenten met twee of meer studies
Peildatum 31 december 2015


Ingeschreven studenten

Erasmus School of Economics 6.104
Rotterdam School of Management, Erasmus University 6.015
Erasmus School of Law 4.636
Faculteit der Sociale Wetenschappen 2.878
Erasmus School of History, Culture and Communication 1.453
Faculteit der Wijsbegeerte 580
Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen / Erasmus MC 3.361
instituut Beleid & Management Gezondheidszorg / Erasmus MC 915
Erasmus University College 270
Totaal *
26.212

* Cijfers inclusief studenten met twee of meer studies en doctoraalstudenten
   Peildatum: 8 oktober 2015


Medewerkers in cijfers

Op 31 december 2015 waren 2.734 personen in dienst van de EUR, een afname van 89 werknemers ten opzichte van 2014 (2.823 personen). Het aantal volledige arbeidsplaatsen, uitgedrukt in fulltime eenheden daalde van 2.087,30 fte in 2014 naar 2066,93 fte in 2015.
De EUR telde op 31 december 2015 1.430 vrouwelijke en 1.304 mannelijke werknemers. In percentage: 51,3 en 48,7 procent. Het aandeel vrouwelijke hoogleraren bedroeg in 2014 15,6 procent (EUR, inclusief Erasmus MC); 74 van 475 hoogleraren.

  mannen vrouwen totaal
ESE 276 164 440
RSM 264 232 496
ESL 172 241 413
FSW 157 236 393
ESHCC 61 98 159
iBMG 55 94 149
FW 35 13 48
ISS 36 51 87
USC/OOS/ABD 193 242 435
UB 36 41 77
Totaal 1.304 1.430 2.734