Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg

Leeropdracht

Rechtspersoon

Hoogleraar

Beleid en sturing van zorg in de veranderende verzorgingsstaat Vereniging Trustfonds EUR dr. K. Putters
Bestuur en Management van Instellingen in de Gezondheidszorg NVZD prof.dr. R.T.J.M. Janssen
Economische evaluatie van zorginnovaties voor chronisch zieken Vereniging Trustfonds EUR dr. M.P.M.H. Rutten-van Mölken
Effectiviteit van het toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg Inspectie voor de gezondheidszorg dr. P.B.M. Robben
Management en organisatie van ouderenzorg Vereniging Trustfonds EUR dr. R. Huijsman
Medisch management en leiderschap Academie voor Medisch Specialisten Dr. C.G.J.M. Hilders
Recht en gezondheidszorg Vereniging Trustfonds EUR mr.dr.drs. M.A.J.M. Buijsen
Sociaal medische wetenschappen Vereniging Trustfonds EUR dr. A.P. Nieboer
Beleid en onderzoek voor het beheer van het basispakket zorg College voor Zorgverzekeringen dr. A. Boer