Erasmus Nevenwerk Register

Welkom bij het Erasmus Nevenwerk Register. U kunt hier het nevenwerk van onze wetenschappelijke staf raadplegen.

Indien u tot onze wetenschappelijke staf behoort, kunt u al voor die datum uw eigen nevenwerk bekijken en/of invoeren (mits u bent ingelogd op de PC van uw werkplek; buiten het intranet van de EUR krijgt u de boodschap 'Het register is vanaf 1 januari 2010 voor u beschikbaar'). Voor achtergrondinformatie wordt verwezen naar de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening en de Regeling Nevenwerk van onze universiteit.


Erasmus Register for Ancillary Activities

Welcome at the Erasmus Register for Ancillary Activities. Here you will be able to take notice about any side positions of members of our faculty. 

Our faculty can browse the register and/or add any ancillary activities concerning themselves prior to that date, if they are logged in at their workstation (outside of the EUR intranet you will get the message 'Het register is vanaf 1 januari 2010 voor u beschikbaar'). Background information can be found in the Netherlands Code of Conduct for Scientific Practice and the Ancillary Activities regulations of the EUR.