Stichting A.A van Beek Fonds

Het Van Beek Fonds, ingesteld door de heer A.A. van Beek heeft als doel het wetenschappelijk onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te bevorderen. Het verleent bijdragen aan studenten en eventueel aan andere personen die aan de universiteit zijn verbonden, die zich, door een aaneengesloten verblijf binnen Europa van minimaal vier weken, en buiten Europa van minimaal acht weken - in een land waar het Nederlands of een aanverwante taal niet de voertaal is - binnen het curriculum nader willen bekwamen en hun studie aanvullen.  

Secretariaat: Eendrachtsweg 41, 3012 LD Rotterdam 

Secretaris: mw. mr. M. van Eesteren - van de Erve

tel.  010 411 0596

ING-rekening:
IBAN: NL58 INGB 000 7665468
BIC: INGBNL2A

 

Meer informatie: www.aavanbeekfonds.nl