Strategie 2018

Impact & Relevance

Het strategisch plan 2018 is een plan op hoofdlijnen. Het benoemt doelen en ambities voor de jaren 2014 – 2018 en stelt het bijbehorende beleidskader vast. Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met geledingen uit heel de universiteit en een groot aantal externe belanghebbenden. Het kan daarmee bogen op een groot draagvlak in de organisatie en daarbuiten. Workshops en discussies met de faculteiten, de Universiteitsraad, de Raad van Toezicht, studenten, ondersteuners, experts, alumni, de gemeente Rotterdam en de landelijke overheid hebben allemaal bijgedragen aan dit plan.

Ons uitgebreide strategisch plan 2014-2018 kunt u hier downloaden. Daarnaast is een publieksversie beschikbaar.

Convenanten

Met faculteiten en instituten is afgesproken op welke wijze zij de komende vier jaar invulling geven aan de strategische ambities van de universiteit. Die afspraken zijn vastgelegd in zogenaamde convenanten. Het downloaden van convenanten (in pdf) is slechts mogelijk met een ERNA-account.