Opening Academisch Jaar 2002-2003

Verantwoording

De Erasmus Universiteit Rotterdam staat midden in de samenleving. Zowel in het wetenschappelijk onderwijs als in het wetenschappelijk onderzoek oriƫnteert zij zich voortdurend op de maatschappelijke werkelijkheid en onderhoudt zij relaties met organisaties in verschillende sectoren. De Erasmus Universiteit Rotterdam wil een bijdrage leveren aan de wetenschap, aan het academisch onderwijs en aan de ontwikkeling van de samenleving. Zij beschouwt het als haar opdracht verantwoording af te leggen over de wijze waarop ze dat doet, rekenschap te geven van de verschillende belangen die zij tegen elkaar afweegt en van de keuzes die ze maakt.
Ook grote ondernemingen hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid, bewegen zich in een krachtenveld van verschillende belangen en hebben de opdracht zich te verantwoorden tegenover een brede kring van betrokkenen en belanghebbenden.

Verantwoording is het thema van de opening van het Academisch Jaar 2002-2003 van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bedrijfsleven en universiteit nemen elkaar de maat.

Verantwoording verandert - mw. dr. J.C.M. van Eijndhoven, voorzitter College van Bestuur

Verantwoording van kwaliteit - prof.dr.ir. J.H. van Bemmel, rector magnificus