Opening Academisch Jaar 2003-2004

Op 8 november 2003 was het negentig jaar geleden dat de Nederlandsche Handels-Hoogeschool werd opgericht, de oudste voorganger van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in 1973 ontstaan uit het samengaan van de Nederlandse Economische Hogeschool en de Medische Faculteit Rotterdam. Het 18e lustrum was aanleiding tot een gevarieerd universitair programma onder de titel ‘Spelen met kennis’; vanzelfsprekend stond ook de plechtige en feestelijke opening van het nieuwe academische jaar in dit teken.