Opening Academisch Jaar 2006-2007

Maandag 4 september 2006

De EUR maakt strategische keuzes die zowel het aantrekken als het kweken van talent bevorderen. Het bindend studieadvies en diverse honours programmes - voor hoogwaardige studieprestaties - maar ook internationale scouting en academische loopbaanpaden - voor een aantrekkelijk onderzoeksklimaat - zijn daar exponenten van. Talent is het visitekaartje van de universiteit en bepaalt onze internationale aantrekkingskracht.

Talent kent vele gezichten, letterlijk en figuurlijk. Op uiteenlopende gebieden wisten onze wetenschappers en studenten het afgelopen collegejaar te excelleren. Zij verdienen een podiumplaats tijdens de openingszitting; onder hen de laureaten van de Onderwijs- en Onderzoeksprijzen 2006.

De overheid benadrukt het belang van excellent wetenschappelijk onderzoek dat samen met andere maatschappelijke partijen wordt verricht. Drie onderzoeksprojecten die in dergelijke brede consortia worden ingebed, zogeheten maatschappelijke topinstituten, komen aan de orde in het programma.

Een Rotterdamse delegatie onder aanvoering van burgemeester Ivo Opstelten bezocht dit voorjaar zusterstad Shanghai. Bij diverse grootstedelijke thema’s is de universiteit actief betrokken: gezondheidszorg, logistiek, veiligheid, citymarketing. De toenemende Chinese belangstelling daarvoor zal de bestaande samenwerking en uitwisseling in allerlei disciplines intensiveren. Opstelten is gastspreker in het openingsprogramma.

Toespraken (pdf)
Programma

Foto-impressie opening academisch jaar

Foto-impressie community lunch