Opening Academisch Jaar 2007-2008

Op maandag 3 september 2007 is het academisch jaar aan de Erasmus Universiteit geopend met een aantal toespraken en lofredes.

Gastspreker was mw. Maria van der Hoeven, minister van Economische Zaken die in haar toespraak afrekende met de ‘zesjescultuur’ en aandacht vroeg voor topstudenten en –universiteiten.

Collegevoorzitter drs. Jan Willem Oosterwijk schetste de marsroute van de universiteit richting 2013, wanneer de EUR honderd jaar bestaat.

Tijdens de plechtigheid werden talentvolle studenten gehuldigd en zijn de jaarlijkse onderwijs- en onderzoeksprijzen uitgereikt; deze prijzen zijn ter beschikking gesteld door de Vereniging Trustfonds EUR.

Rector magnificus prof. Steven Lamberts opende het jaar.

Tekst toespraken en lofredes (pdf)
Foto-impressie Opening Academisch Jaar

Foto-impressie Community lunch


Voor een boekje met alle teksten kunt u een mail (naam, adres) sturen aan: info@remove-this.smc.eur.nl