Opening Academisch Jaar 2009-2010

Verbondenheid
stad en universiteit

Rotterdam en omgeving dragen al bijna 100 jaar in belangrijke
mate bij aan onze identiteit, als universiteit geworteld in stad
en haven. Stad en universiteit koesteren en ondersteunen veel
gezamenlijke activiteiten en projecten. Rotterdam is onze
academische werkplaats, de kennis die hier wordt ontwikkeld
– en onderwezen – is wereldwijd toepasbaar.

Onze gastspreker, burgemeester Ahmed Aboutaleb, zal in zijn
rede ingaan op deze verbondenheid nu en in de toekomst.

Het Openingsprogramma is traditioneel ook het podium voor
ons talent. Dit jaar worden naast de jaarlijkse Onderwijs- en
Onderzoeksprijzen twee nieuwe studentenprijzen uitgereikt: de
prof.mr. G.W.J. Bruinsprijs voor de beste Research Master-student en
de prof. H.W. Lambersprijs voor de beste dubbele Master-student.

Aan het eind van de plechtigheid zal de rectoraatsoverdracht
plaatsvinden. De rector is par excellence de personificatie van
academische verbonden heid. Vanwege zijn pensioengerechtigde
leeftijd zal prof.dr. Steven Lamberts na zes jaar rectoraat de
ambtsketen overdragen aan prof.dr. Henk Schmidt, sinds 2001
hoogleraar psychologie en thans decaan van de Faculteit der
Sociale Wetenschappen.

Persbericht: Burgemeester Aboutaleb pleit voor start opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de EUR

Persbericht: Rector magnificus Officier in de Orde van Oranje Nassau