GEANNULEERD - Duurzaamheid integreren in je lessen (Share Your Knowledge week)

Begindatum

maandag 30 mrt 2020, 13:15

Einddatum

maandag 30 mrt 2020, 14:45

Duurzaamheid is een van de pijlers in de nieuwe strategie. Ontdek hoe je dit thema integreert in jouw onderwijs.

Duurzaamheid is het parool van onze generatie. Studenten eisen het. De maatschappij heeft het nodig. In functies wordt kennis en knowhow omtrent duurzame praktijken verwacht. Als docenten is het dus onze verantwoordelijkheid om creatieve manieren te vinden om duurzaamheidsprincipes diepgaand te integreren en te onderwijzen en om in ons leslokaal vorm te geven aan het implementeren en verwezenlijken van duurzaamheid.

In deze workshop krijg je eerst beknopte achtergrondinformatie over wat duurzaamheid is en waarom het belangrijk is, en vervolgens duiken we in praktijkgerichte methoden voor het integreren van duurzaamheid in het onderwijsprogramma en de onderwijservaring.

Trainer: Yogi Hendlin
Voertaal:  Engels
Target group: Onderwijzend personeel
Number of participants: 20

Aanmelden voor de workshops