Geopolitiek Actualiteitencollege

Datum
woensdag 3 feb 2021, 16:00 - 17:15
Type
Online evenement
Gesproken taal
English
Locatie

Online

Meld je aan! Voeg toe aan agenda

De Griekse kustwacht die met geweld overvolle rubberboten met vluchtelingen terugduwt naar Turkse wateren. De sluiting van het Bosnische vluchtelingenkamp Lipa – hartje winter - waarna 1700 migranten in de open lucht moeten zien te overleven. Of de helse brand in vluchtelingenkamp Moria. De mensonterende toestanden aan de randen van de Europese Unie maken duidelijk dat de huidige stand van zaken in het Europese asiel- en migratiebeleid niet houdbaar is. 

De Europese Commissie heeft afgelopen september een Migratiepact voorgesteld en de besprekingen hierover zijn onder het Duitse voorzitterschap van de Europese Unie gestart. In dit Webinar zal Monika Sie Dhian Ho ingaan op de vraag; ‘Hoe tot een Europees akkoord te komen voor een effectief en humaan asiel- en migratiebeleid?’  

Covid-19 veroorzaakt – naast een gezondheidscrisis – een wereldwijde economische recessie die zijn gelijke niet kent, met nog grotere verschillen tussen arm en rijk tot gevolg. De huidige coronacrisis lijkt daarmee ook een migratiecrisis te worden; door de alsmaar oplopende werkloosheid wagen ook steeds meer middenklasse gezinnen de gevaarlijke oversteek vanaf Noord-Afrika naar het Europese vasteland, op zoek naar een menselijker bestaan. Een pact is daarmee urgenter dan ooit.
Want de regels voor de verdeling van de opvang van asielzoekers betekenen in principe een onevenredige opdracht voor de Zuidelijke lidstaten. Vanwege het gebrek aan controle over migratie, zie de omvangrijke secundaire stromen van onvolledig of ongeregistreerde asielzoekers die na aankomst in één van de Zuidelijke lidstaten doorreizen naar Nederland, en de vele derdelanders zonder verblijfstitel die niet terugkeren naar hun land van herkomst. En vanwege onbenutte kansen voor legale migratie voor studie en werk en versterking van de migratierelatie met derde landen, op basis van een gedeeld belang bij gecontroleerde migratie. 

Hoe moet een gemeenschappelijk Europees migratie- en asielbeleid eruitzien? En wat zijn de belangrijkste geopolitieke keuzes die er gemaakt moeten worden? Monika Sie Dhian Ho over de risico’s en de kansen van het migratiepact, voor Europa en de migranten zelf.

Monika Sie Dhian Ho is directeur van Clingendael – het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen in Den Haag. Zij studeerde en doceerde politicologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en was universitair docent Internationale Politieke Economie en Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Leiden. 

Dit is een Engelstalige online lezing. Toegang is gratis, reserveren noodzakelijk. Een dag voorafgaand aan de lezing, ontvang je een link waarmee de lezing te bekijken is. 

Deze lezing is een samenwerking van Studium Generale en het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken.
 

Meer informatie

Datum: 3 februari 2021
Tijd: 16.00-17.15 uur.
Locatie (platform/website): dit is een Engelstalige online lezing. Een dag voorafgaand aan de lezing, ontvang je een link waarmee de lezing te bekijken is.
Toegang: gratis, reserveren noodzakelijk.

Deze lezing is een samenwerking van Studium Generale en het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen