How to activate students in small groups (MicroLab)

Begindatum

dinsdag, 14 mei 2019, 13:30

Einddatum

zondag, 14 jul 2019, 15:30

Ruimte
Education Lab

In dit korte, blended MicroLab voor docenten leer je hoe je het (leer)rendement van onderwijsbijeenkomsten kunt verhogen door activerende werkvormen in te zetten.

Het MicroLab bestaat uit een online voorbereiding en twee workshops van ca. 2 uur. Tijdens de workshops ervaar je zelf welk effect verschillende actieve werkvormen hebben, denk je na over hoe je werkvormen tijdens je eigen onderwijs zou kunnen inzetten en ga je aan de slag met je eigen plan voor een efficiënter(e) onderwijsgroep, werkcollege of practicum door middel van actieve werkvormen. Het MicroLab focust op kleinschalige onderwijsbijeenkomsten met een maximum van 20 deelnemers, in tegenstelling tot het MicroLab over Interactieve Hoorcolleges.

Goals / competencies

Na het volgen van dit MicroLab ben je in staat om voor kleinschalige onderwijsbijeenkomsten..

  • actieve werkvormen te selecteren die passen bij de inhoud en het gedrag dat je wilt zien bij je studenten;
  • een concreet lesplan te ontwikkelen gebruik makende van een of meerdere activerende werkvormen in jouw onderwijsbijeenkomst;
  • te reflecteren op je eigen sterke en verbeterpunten in het uitvoeren van een activerende werkvorm in je eigen onderwijs.

Target group and required prior knowledge

Dit MicroLab is bedoeld voor docenten en tutoren die aan de slag willen met activerende werkvormen voor kleine groepen studenten, zoals in onderwijsgroepen, werkcolleges en practica. Het MicroLab is zo opgezet dat deze relevant is voor zowel docenten van vakken met Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) als van andere onderwijsmethoden. Er is geen voorkennis vereist voor dit MicroLab.

Form and time investment

Het MicroLab heeft een blended karakter. Deelnemers bereiden zich voor in de online Canvas module met uitleg over activerend onderwijs, en denken na over hun eigen bijeenkomst waarvoor zij met activerende werkvormen aan de slag willen (ca. 1 uur). In de eerste workshop ervaren deelnemers het effect van verschillende activerende werkvormen (2 uur). Ter voorbereiding op de tweede workshop werken deelnemers vervolgens hun eigen casus verder uit met een of meerdere passende activerende werkvorm(en). In de tweede workshop oefenen alle deelnemers zelf met de door hun bedachte werkvorm en krijgen zij hierop feedback van peers en de trainer (2-3 uur). Ter afsluiting voert elke deelnemer een activerende werkvorm uit in een echte onderwijsbijeenkomst en schrijft hierover een korte reflectie. Hierbij observeren deelnemers bij elkaar in de onderwijsbijeenkomst.

Assessment and badge

Het MicroLab wordt afgesloten met een Proof of Competence, welke bestaat uit:

  • Een concreet plan voor een activerende werkvorm in het eigen onderwijs;
  • Het uitvoeren van de werkvorm tijdens een onderwijsbijeenkomst;
  • Een geschreven reflectie op deze uitvoering.

Bij afronding ontvangt de deelnemer een CLI/Risbo certificaat, LinkedIn badge en HR registratie.

Signing up for this MicroLab

Je kunt je aanmelden voor dit MicroLab door een email te sturen naar Risbo (training@risbo.eur.nl). Deelname aan dit MicroLab is gratis voor EUR docenten.

Let op: dit MicroLab bestaat uit twee bijeenkomsten. De tweede workshop is op dinsdag 28 mei van 13.30-16.30.

Meer informatie

De MicroLabs worden ontwikkeld door onderzoeks- en trainingsinstituut Risbo en mogelijk gemaakt door de Community for Learning & Innovation