Kindercollege met Jan Stoop: 'Hebberig of toch niet?' GEANNULEERD!

Begindatum

dinsdag, 14 apr 2020, 09:00

Einddatum

donderdag, 14 mei 2020, 12:00

Zijn we hebberig of geven we juist snel geld weg? Tijdens de lessenserie 'Hebberig of toch niet?' legt Jan Stoop meer uit over ons gedrag omtrent geld. In drie lessen leren kinderen uit groep 7 en 8 meer over hebzucht en het verschil tussen arm en rijk. 

 Inzamelingsacties zoals het glazen huis en giro 555 krijgen elk jaar veel aandacht. Er worden miljoenen euro’s opgehaald voor goede doelen. Waarom doen we dit? Zijn wij echt zo goed in het schenken van geld? In hoeverre spelen egoïsme en sociale verwachtingen een rol in deze gulheid? 

Programma

In dit drieluik ontdekken leerlingen of mensen hebberig of gul zijn en leren zij hoe dat komt. In de eerste les op school ontdekken de leerlingen aan de hand van een aantal spellen hoe hebberig of hoe gul we als mensen zijn. Deze spellen zijn door onderzoekers ook in het laboratorium uitgevoerd.

In het college op de universiteit bespreekt dr. Jan Stoop of de spellen iets zeggen over gedrag in het echt. Met name wordt ingegaan op verschil in gedrag tussen de rijken en de armen.

In de slotles voeren de leerlingen op basis van de eerste les en het college een eigen sociaal economisch experiment uit om gedrag nog verder te onderzoeken.

Lees meer over de Kindercolleges van het Wetenschapsknooppunt EUR.

De wetenschapper

dr. (Jan) JTR Stoop
Meer informatie

Overzicht en kosten

Aantal bijeenkomsten:3
Aantal deelnemers:Schoolklas, tijdige aanmelding is belangrijk: vol = vol
Duur:1,5 uur per keer
Kosten:

Gratis maar aanmelding is niet vrijblijvend. De aanmeldingsmogelijkheid wordt gesloten als alle plekken zijn gereserveerd. Hierdoor kunnen andere scholen niet meer intekenen voor deze activiteit.

 Let op:Omdat een onderdeel op de universiteit wordt gegeven, moet vervoer van en naar de externe locatie tijdig georganiseerd worden. Als vervoerskosten naar de Erasmus Universiteit Rotterdam een belemmering voor deelname aan het Kindercollege vormen, is het raadzaam om contact op te nemen met het Wetenschapsknooppunt: 010-4082714 of wetenschapsknooppunt@eur.nl of via Buzz010Opent extern