Making Inclusion Work | Osnabrück Bijeenkomst

Contact

Osnabrück University

Datum
woensdag 20 nov 2019, 09:30 - 16:00
Type
Congres
Gesproken taal
English
Locatie

Osnabrück Kasteel (gebouw 11 op de site kaart), Kamer: 213; Osnabrück Universiteit

Meld je aan Voeg toe aan agenda

De Inclusiviteitsbijeenkomst aan de Osnabrück Universiteit is de eerste van vier #IBelong Multiplier Events. Het idee achter de Inclusiviteitsbijeenkomsten is om verschillende belanghebbenden in het hoger onderwijs bij elkaar te brengen en de discussie aan te gaan over de beste benaderingen voor meer integratie in het hoger onderwijs. Deelnemers krijgen de kans om vruchtbare discussies aan te gaan en deel te nemen aan twee workshops die zijn ontwikkeld in het kader van het #IBelong project.

Het project 'Towards a sense of belonging in an inclusive learning environment' (#IBelong) heeft tot doel de ervaringen en resultaten van studenten met verschillende achtergronden te verbeteren door het creëren van een meer inclusieve leeromgeving in het hoger onderwijs. We richten ons op allochtone studenten en eerste generatie studenten in het hoger onderwijs, in het bijzonder gezien de prestatiekloof die deze studenten ervaren in het hoger onderwijs in Europa. In het #IBelong project bouwen we een programma van interventies om een gevoel van saamhorigheid te ontwikkelen onder studenten uit het hoger onderwijs, ongeacht hun diversiteit, om zo het behoud van studenten te vergroten en een eerlijke kans van slagen te bevorderen.

De focus van de eerste bijeenkomst aan de Osnabrück Universiteit in Duitsland - is gericht op de drie #IBelong pijlers van de interventies naar een gevoel van betrokkenheid in het hoger onderwijs zoals die worden uitgevoerd aan de vier betrokken universiteiten. De interventies zullen worden gepresenteerd in de vorm van workshops en de deelnemers aan de Meetup worden uitgenodigd om twee workshops van hun voorkeur te selecteren (W1: Dialoogdagen/W2: Team Teacher Reflections/W3: Student Community Mentoring).

Door het delen van de #IBelong interventies en eerste resultaten hopen we vakmensen, beleidsmakers, onderzoekers en experts op het gebied van hoger onderwijs en inclusieve leeromgevingen met elkaar te verbinden.

Evenement Programma

Spreker Pravini Baboeram werkt als programmamanager bij ECHO, Expertisecentrum voor Diversiteitsbeleid in Nederland. In deze rol faciliteert zij in het proces van "zich comfortabel voelen met het ongemakkelijke". Reflecterend op mechanismen die leiden tot uitsluiting in het onderwijs en de arbeidsmarkt nodigt Pravini de deelnemers uit om deel te nemen aan gesprekken over systeemongelijkheid. Met theoretische kaders en concepten biedt Pravini een taal en instrumenten om diversiteit en inclusie te begrijpen. In dit proces ondersteunt zij deelnemers bij het vertalen van deze inzichten naar praktische tools en oplossingen om diversiteit en inclusie in organisaties te versterken.

Praktische Informatie

Tijdschema

9.30Registratie & Welkom
10.00Welkomstwoord door  Prof.in Dr.in Susanne Menzel-Riedl (President Osnabrück University)
10.30Spreker: Pravini Baboeram – Diversity & Inclusion begrijpen: zich comfortabel voelen met het ongemakkelijke
11.30#Ibelong project presentatie door Marieke Meeuwisse (Erasmus University Rotterdam, the Netherlands)
12.00Eerste Resultaten van het Project door Sofia Marques da Silva (Universidad Porto, Portugal)
12.30Lunch pauze
13.15Workshop Sessie I

Dialogue Days (Edge Hill University) 

Teacher Team Reflection (Erasmus University Rotterdam) 

Students Community Mentoring (Osnabrueck University) 

14.15Koffie pauze
15.00Workshop Sessie II
15.45Bijeenkomst & Afronding
16.00Einde

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen