Opening Academisch Jaar 2019-2020

Begindatum

maandag 2 sep 2019, 15:30

Einddatum

maandag 2 sep 2019, 17:00

Ruimte
Aula

De Opening Academisch Jaar van de Erasmus Universiteit Rotterdam vindt plaats op maandag 2 september 2019. Tijdens de academische plechtigheid presenteren we onze nieuwe strategie, gebaseerd op onze missie: het creëren van een positieve maatschappelijke impact. We zullen ook officieel de viering van ons 21ste lustrum afsluiten.

De 'Erasmian way'

Onze wereld en die van onze studenten verandert snel. Uitdagingen zijn er op vele gebieden. We zien kansen in onze sterke disciplines en de verbindingen daartussen, alsmede in de manier waarop we ons onderwijs en onderzoek vormgeven: vanuit onze eigen identiteit, de ‘Erasmian way’.

We hebben onze missie ‘Creëren van positieve maatschappelijke impact’ het afgelopen collegejaar vertaald naar een nieuwe strategie. In de uitvoering hiervan zetten we krachtig in op het vormgeven van ons toekomstgerichte onderwijs, op excellent onderzoek in verbinding met de samenleving en op de doorontwikkeling van onze ‘Erasmus Initiatives’. We leiden nieuwe academici en maatschappelijke leiders op om de uitdagingen van de toekomst op te pakken. Daarbij zijn we herkenbaar als ‘Erasmians’: kritisch en ondernemend, altijd in dialoog met de wereld om ons heen en strevend naar impactvolle oplossingen voor de uitdagingen van morgen.

Programma

Op maandag 2 september, tijdens de opening van het academische jaar, presenteert Kristel Baele de nieuwe strategie van de Erasmus Universiteit Rotterdam, ontwikkeld in een uniek en energiek ontwerpproces, als ‘one university’ met studenten, wetenschappers, professional services staff en stakeholders.

Een sterke aanjager van wereldwijde veranderingen zijn technologische ontwikkelingen. Ze hebben effect op de wijze waarop we leven, werken, leren en onderzoeken. Gastspreker emeritus hoogleraar Donna Dickenson zal tijdens haar lezing ingaan op de impact van nieuwe medische technologieën op maatschappelijke vraagstukken rond ethiek, inclusie en gelijkwaardigheid.

Meer informatie

Volg hier vanaf 15.15 uur de livestream van de Opening Academisch Jaar 2019-2020.