Seminar 'Van onderwijs naar beroep'

Begindatum

donderdag, 30 nov 2017, 14:00

Einddatum

donderdag, 30 nov 2017, 17:00

Locatie
ROC Zadkine, Hofplein
Seminar 'Van onderwijs naar beroep'

Seminar door de Rotterdamse Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt in samenwerking met KWP Rotterdams Talent.

De aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling.

Digitalisering, robotisering en globalisering van de economie hebben naar verwachting belangrijke gevolgen voor de vraag naar arbeid, zowel wat betreft de aard als het niveau van functies. De Kenniswerkplaats Stedelijke Economie organiseert op 30 november een seminar over de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt, in samenwerking met de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent. Doel van dit seminar is om kennis uit te wisselen en met betrokkenen ideeën uit te wisselen en inspiratie op te doen over de verbetering van de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam en de regio Rijnmond. Daarbij gaan we onder meer in op de volgende vragen:

  • In hoeverre moeten en kunnen gemeenten, scholen en werkgevers gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor een optimale aansluiting?
  • Wat betekenen de eisen van de 21e eeuwse arbeidsmarkt voor de inhoud, organisatie en uitvoering van het beroepsonderwijs?
  • Hoe kunnen jongeren worden gestimuleerd om te kiezen voor kansrijke beroepen?
  • Hoe kunnen de praktische knelpunten worden opgelost?

Dit seminar is bedoeld voor professionals uit het onderwijsveld, gemeenten, werkgevers en andere geïnteresseerden. Deelname is gratis. Het aantal plaatsen is echter beperkt, dus aanmelden is vereist via info@kwp-stedelijkearbeidsmarkt.nl

Programma
14:00               Ontvangst en opening
Dagvoorzitter: Romke van der Veen

14:15-14:45     Toekomstgericht Beroepsonderwijs
Mariëtte Hamer – voorzitter SER

14:45- 15:15    Beroepsonderwijs en arbeidsmarkt – een ‘insiders’ perspectief
Philippe Raets – Voorzitter College van Bestuur ROC Zadkine

15:15-15:45     Ophaalsessie
De deelnemers aan het seminar krijgen de kans om hun ideeën, knelpunten en dilemma’s te delen met elkaar en de sprekers
Moderators: Menno Fenger en Tom Tudjman

16:00-16:40  Projectencarrousel
Inspiratiesessies door een aantal voorbeeld- projecten binnen en buiten Rotterdam gericht op de aansluiting van beroepsonderwijs en arbeidsmarkt

16:40-17:00    Afsluiting
Op zoek naar gedeelde conclusies, onopgeloste spanningen en vervolgstappen

Over de Kenniswerkplaats
De Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt Rotterdam is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Doel ervan is wetenschappelijke kennis over de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid beter toegankelijk te maken voor de gemeente Rotterdam.

De Kenniswerkplaats Rotterdams talent heeft een tweeledige doelstelling. Enerzijds beoogt de werkplaats een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling op het gebied van Rotterdams talent.

Anderzijds beoogt de werkplaats bij te dragen aan de uitwisseling en de toepassing van kennis en daarmee aan het verbeteren van het onderwijsbeleid en de praktijk van het onderwijs in Rotterdam.

 

 

KWP
KWP2
Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties Erasmus School of Social and Behavioural Sciences | kooistra@essb.eur.nl | 010 408 2135