Nieuwsoverzicht

Rotterdam heeft keuze bij verzachten gevolgen gentrificatie

Donderdag, 20 april 2017

De vestiging van hoogopgeleiden in oude wijken, zoals in Rotterdam, brengt naast positieve effecten ook negatieve effecten mee voor de buurt en haar oude bewoners. Door te kiezen voor meer betrokkenheid van de oude bewoners bij het proces van gentrificatie worden de negatieve effecten, zoals verminderd thuisgevoel en spanningen, verzacht. Dit blijkt uit het literatuuronderzoek De invloed van ‘sterke schouders’, naar de mogelijke effecten van het Rotterdamse woonbeleid, uitgevoerd door de Rotterdamse sociologen Wenda Doff en Mariska van der Sluis in opdracht van Kenniswerkplaats Leefbare Wijken.

Gezocht: werkende 55-plussers als proefpersoon voor testen van online trainingen

Woensdag, 19 april 2017

Bent u een oudere werknemer (55+) die minimaal tien uur betaald of onbetaald werk verricht? Bij de Erasmus Universiteit Rotterdam - afdeling Psychologie wordt nu onderzoek gedaan naar verschillende trainingstechnieken voor oudere werknemers ter versterking van hun geheugen en aandacht functies. De onderzoekers zijn op zoek naar werkende 55-plussers die als proefpersoon willen meewerken bij het testen van online trainingsmethoden. U kunt zich opgeven tot en met 20 mei 2017.

13.04 promotie socioloog Sean de Hoon | Mannen gelukkiger als ze voltijd werken

Dinsdag, 11 april 2017

Een ‘papadag’? Meer tijd voor thuis? Voor het welbevinden van mannen hoeft in deeltijd werken niet. Ze zijn juist gelukkiger als ze ‘gewoon’ in voltijd werken. Dat is een van de conclusies uit het promotieonderzoek van socioloog Sean de Hoon van de Erasmus Universiteit Rotterdam naar de invloed van familierelaties en ouderschap op verschillen in geluk, inkomen en gezondheid. Hij verdedigt zijn proefschrift Family interdependencies : Partnerships, parenthood and well-being in context op donderdag 13 april.

Buurtcirkel kan sociaal isolement tegengaan

Vrijdag, 24 maart 2017

Deelnemers van een Buurtcirkel ervaren een uitbreiding van hun sociale netwerk en een verrijking van hun leven. Dit heeft een positieve invloed op hun emotioneel welbevinden en kan sociaal isolement tegengaan. Ook ontstaat er een vorm van ‘samenredzaamheid’: mensen helpen elkaar. Professionele ondersteuning blijft echter ook nodig. Dit concludeert onderzoeksbureau Risbo van de Erasmus Universiteit Rotterdam  in ‘Netwerken in de buurt. Een onderzoek naar het nieuwe zorgconcept Buurtcirkel, in opdracht van Movisie.

Overheidsbeleid geen vat op productiviteit Veiligheid en Justitie

Woensdag, 22 maart 2017

De productiviteitsontwikkeling in de sector veiligheid en justitie pakt de laatste decennia vaak negatief uit. De overheid heeft daar zo goed als geen invloed op. Vooral de politie en de rechterlijke macht laten een overwegend negatieve trend zien in de geleverde prestaties per euro. Het gevangeniswezen is wel productiever geworden. Decentralisatie, outputbekostiging en schaalvergroting zetten geen zoden aan de dijk. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een uitgebreide studie van IPSE Studies, een samenwerking van Erasmus Universiteit Rotterdam,  TU Delft en CAOP, naar de productiviteitsontwikkelingen in relatie tot de belangrijkste beleidshervormingen binnen veiligheid en justitie in de periode 1980-2014.

17 maart oratie psycholoog Semiha Denktas | Met een beter begrip van gedrag leefstijl gerelateerde ziekten te lijf

Maandag, 13 maart 2017

De epidemie van leefstijl gerelateerde ziekten vraagt meer dan ooit om gedragswetenschappelijke inzichten om gezond(er) gedrag te bevorderen. Dit stelt bijzonder hoogleraar Gezondheidspsychologie prof.dr. Semiha Denktaş in haar inaugurele rede Mens, gedrag en gezondheid in een veranderende wereld op 17 maart 2017 bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel is mede mogelijk gemaakt vanwege Erasmus Trustfonds.

17.03 promotie Anne Annink | Eigen baas zijn brengt niet altijd balans

Donderdag, 9 maart 2017

Zelfstandig ondernemerschap lijkt een prachtige oplossing voor een betere balans tussen werk en privé. Maar dit is niet per definitie zo. De ervaringen met de werk-privé balans verschillen per type zelfstandig ondernemer. Dat blijkt uit het proefschrift van bestuurskundige Anne Annink, dat ze vrijdag 17 maart 2017 verdedigt. Volgens haar kan de overheid helpen de werk-privé balans te verbeteren, bijvoorbeeld door ondernemen gemakkelijker te maken.

Meeste wijkteams gemeenten positief over hun functioneren

Maandag, 6 maart 2017

Wijkteams zijn positief over hun eigen functioneren. Er zijn echter wel verschillen in dit oordeel die vooral samenhangen met de mate waarin leden van de wijkteams doelgericht samenwerken, de aanwezige faciliteiten en de wijze van aansturing door de leidinggevende. Dit blijkt uit het grootschalig onderzoek onder ruim 100 wijkteams in dertien gemeenten door bestuurskundige prof.dr. Bram Steijn van de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met dr. Joris van der Voet van de Universiteit Leiden. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het A+O fonds Gemeenten.