Kees Schuyt benoemd als tweede wisselleerstoelhouder prof. dr. J.A.A. van Doornleerstoel

De prominente socioloog Kees Schuyt is benoemd tot tweede wisselleerstoelhouder op de prof. dr. J.A.A. van Doornleerstoel van de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij zal vanaf 1 februari 2013 voor een half jaar verbonden zijn aan de EUR. De leerstoel gaat gepaard met de Jacques van Doorn Fellowship aan het Netherlands Institute for Advanced Study.

Professor Schuyt heeft een grote en lange staat van dienst zowel binnen de sociologie als daarbuiten.  Hij is benoemd op de wisselleerstoel om onderzoek te doen op het specifieke terrein van de sociologie van beleid en wetgeving en op algemene vraagstukken van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat.  Schuyt heeft op genoemde terreinen veel samengewerkt met Jacques van Doorn. In 1974 waren zij, met professor Albeda en dr. Bram Peper, de oprichters van het tijdschrift “Beleid en Maatschappij” en was Jacques van Doorn lange tijd voorzitter van de redactie.  In 1978 verscheen onder redactie van Van Doorn en Schuyt de eerste kritische analyse van de Nederlandse verzorgingsstaat “ De stagnerende verzorgingsstaat” (1978, 5e druk 2012). Schuyt heeft meer dan dertig jaar lang deel uit gemaakt van een studiekring van Jacques Van Doorn.
Een deel van zijn  werkzaamheden bij zowel de EUR als NIAS zal betrekking hebben op het samenstellen van een intellectueel portret van Jacques van Doorn ten tijde van de oprichting van de sociologie-opleiding te Rotterdam.

Over professor Kees Schuyt
Prof.dr.mr. Kees Schuyt studeerde sociologie en rechten in onder andere Leiden en specialiseerde zich in de combinatie van beide: de rechtssociologie. Hij publiceerde onder andere over rechtssociologie, over de toegang tot het recht en over rechterlijke besluitvorming. Met de EUR-sociologen Engbersen en Van der Veen deed hij eerder onder andere onderzoek naar armoede en langdurige werkloosheid en naar de ontwikkeling van de Nederlandse verzorgingsstaat. In 2000 publiceerde hij samen met Ed Taverne  een historische studie over de Nederlandse cultuur na 1945,“1950: Welvaart in Zwart-Wit” (ook verschenen als:  “1950: Prosperity and Welfare”, New York 2004). In 2010 verscheen van zijn hand  “Het Spoor Terug” , een biografie van de criminoloog en schrijver-dichter J.B. Charles/ W.H. Nagel, 1910 – 1983, recentelijk bekroond met de Boerhaave-biografieprijs 2012. Hij schreef van 1989 tot 2005 een tweewekelijkse column in De Volkskrant.

Schuyt was van 1972 tot 1980 hoogleraar Rechtssociologie aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1980 tot 1990 hoogleraar Empirische Sociologie aan de Universiteit Leiden en – na de opheffing van de sociologie te Leiden -  tot 2007 hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. In Leiden bekleedde hij daarna nog de Cleveringa-leerstoel in het academisch jaar 2006-2007. Vanaf 1991 is hij lid van het Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). Daarnaast was Schuyt van 1998 tot 2005 lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Van 2005 tot 1 januari 2013 was Schuyt lid van de Raad van State.  Hij is sinds 2006 voorzitter van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). In september 2012 werd door de commissie onder zijn voorzitterschap het KNAW-advies uitgebracht : Zorgvuldig en integer omgaan met wetenschappelijke onderzoeksgegevens.

Van Doornlezing
Prof.dr.mr Kees Schuyt spreekt op maandag 24 juni 2013 om 16 uur in de Aula van de universiteit de Van Doornlezing in de vorm van een oratie uit.

Prof.dr. J.A.A. van Doornleerstoel
Op 14 mei 2008 overleed de bouwdecaan van de FSW en een van de grootste Nederlandse sociologen van na de Tweede Wereldoorlog. De invloed van Jacques van Doorn op de Nederlandse sociologie en in het bijzonder op de Rotterdamse sociologie was zeer groot. 

De wisselleerstoel is een samenwerkingsverband aangegaan met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in Wassenaar, waar Kees Schuyt  tegelijkertijd benoemd is als  Jacques van Doorn Fellow. De eerste leerstoelhouder was prof.dr.mr. Mark Bovens.
Meer is te vinden op www.eur.nl/fsw/vandoornleerstoel

Meer informatie:
Marjolein Kooistra, mediarelaties Faculteit der Sociale Wetenschappen , tel. 010 408 2135

e-mail: kooistra@remove-this.fsw.eur.nl