Welkom in de wereld van Sociologie

De sociologie onderzoekt de grondpatronen van menselijk samenleven. Sociologen zijn geïnteresseerd in hoe samenlevingen ontstaan, hoe ze voortbestaan en hoe ze veranderen.

Sociologen zien samenlevingen primair als netwerken van "relaties" en daarmee samenhangende stelsels van gemeenschappelijke "ideeën". Belangrijke relaties zijn onder andere de economische rolverhoudingen en de politieke machtsverhoudingen in een samenleving. Op het vlak van ideeën gaat het onder meer om taal, kennis, opvattingen over hoe men zich behoort te gedragen, en noties over wat het nastreven waard is.
 
 

Socioloog Liesbet van Zoonen benoemd tot lid Academia Europaea

 

De Academia Europaea, de Europese academie van wetenschappen, heeft socioloog prof.dr. Liesbet van Zoonen van de Erasmus Universiteit Rotterdam benoemd tot lid. 


 Kloof tussen straat en school verkleinen


Willen we geen rellen als in de Parijse banlieues, dan moeten we scholen beter maken, zegt socioloog Iliass el Hadioui, schrijver van Hoe de Straat de School Binnendringt.