Erasmus Student Journal of Philosophy

Het Erasmus Student Journal of Philosophy (ESJP) is een double-blind peer-reviewed tijdschrift waarin de beste filosofische essays van studenten aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam worden gepubliceerd. Nieuwe edities van het ESJP verschijnen halfjaarlijks (in juli en december) op deze website.

Door studenten uit te dagen om te publiceren, kennis te laten maken met het beste werk van andere studenten en zo te stimuleren om ideeën uit te wisselen, hoopt het ESJP het filosofische klimaat aan de Faculteit der Wijsbegeerte verder te verrijken. Daarnaast zet het ESJP zich in om het beste werk van onze studenten bij een breder intellectueel publiek onder de aandacht te brengen.

Gepubliceerde essays zijn genomineerd door de docent van het vak waarvoor zij zijn geschreven en onderworpen aan een double-blind peer review proces waarin minstens één andere docent en twee studenten uit onze redactie optreden als referenten. Meer informatie over de voorwaarden waaraan essays moeten voldoen om in aanmerking te komen voor publicatie is te vinden onder Inzendingen.

ISSN Erasmus Student Journal of Philosophy: 2212-9677

Editie 11

De volledige editie kan direct hieronder worden gedownload. 

Download

De essays in deze editie kunnen ook individueel worden gedownload onder het kopje 'Auteurs'.


Stem alstublieft tijdens de Tweede Kamerverkiezingen!

Buitenlandse filosofen van de Erasmus Universiteit Rotterdam vragen Rotterdammers om te stemmen

Henk Oosterling maakt kans op de Socratesbeker 2017

Met het boek 'Waar geen wil is, is een weg'

2 masters ontvangen predicaat 'top opleiding'

MA Filosofie & Research Master in Philosophy and Economics

Geactualiseerde editie van Jos de Muls Paniek in de polder: Polytiek in tijden van populisme

Wat te doen met populistische leiders als Wilders, Trump, Orbán en Erdoğan?

Bayle’s Briefwisseling compleet (1999-2017)

Wiep van Bunge maakte deel uit van de redactie