Opleidingscommissie

Opleidingscommissie Faculteit der Wijsbegeerte

De opleidingscommissie (OC) van de Faculteit der Wijsbegeerte is het medezeggenschapsorgaan dat zich primair bezighoudt met onderwijs. Deze commissie heeft advies- en informatierecht. Zij brengt jaarlijks advies uit over de voorgestelde onderwijsprogramma's en bekijkt jaarlijks of de huidige programma's haalbaar zijn voor de studenten. De opleidingscommissie houdt toezicht op de uitvoering van de onderwijsevaluaties en doet ook zelf voorstellen ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast organiseert de opleidingscommissie studiedagen over onderwijs en kwaliteitsverbetering.

De stukken van de OC liggen ter inzage op het secretariaat van de OC in kamer H5-25.

Samenstelling van de Opleidingscommisie

Personeelsgeleding                  

E-mail

Dr. G.H. van Oenen (voorzitter)

vanoenen@remove-this.fwb.eur.nl

Prof. Dr. L. van Bunge

vanbunge@remove-this.fwb.eur.nl   

Dr. A.W. Prins

prins@remove-this.fwb.eur.nl

Willem van der Deijl MA MSc

vanderdeijl@remove-this.ese.eur.nl

 

Studentengeleding         

E-mail

J. van der Klaauw BA

347517jk@remove-this.student.eur.nl

M. Mulder 430980mm@remove-this.student.eur.nl
Y.Y. Li yuenyee@remove-this.yus.demon.nl 
J. Verkleij jaraverkleij@remove-this.hotmail.com

 

Adviserende leden         

Dr. B. Leeuwenburgh                                  

Dr. P Schuurman

L. Schots MA

Secretaris

L. Schots MA, e-mail: schots@remove-this.fwb.eur.nl

Jaarverslagen

Jaarverslag 2016-2017
Jaarverslag 2015-2016

Jaarverslag 2014-2015