Alumni

Alumni van de Faculteit der Wijsbegeerte hebben na het afstuderen vaak nog vele jaren contact met de docenten, medewerkers en oud-studiegenoten. De faculteit vindt het belangrijk dat u zich altijd welkom blijft voelen. Zoals u gewend bent uit uw studietijd staan de deuren altijd open!

Als alumnus / alumna bent u van harte uitgenodigd voor officiële plechtigheden zoals promoties, oraties en lezingen. Zo hoopt de faculteit u tijdens uw verdere loopbaan vakinhoudelijk te blijven inspireren. Door de kleine omvang van de faculteit en het alumnibestand organiseren we geen specifieke evenementen voor uitsluitend alumni. De activiteiten van faculteitsvereniging ERA zijn eveneens open voor alumni.

In de Erasmus Alumni Database (EAD) kun u een persoonlijke profiel aanmaken. Hierin kunt u aangeven wat uw'alma mater' voor u kan betekenen. De Erasmus Alumni Database wordt gebruikt door het Alumni & Corporate Relations Office, facultaire Alumni Officers, de alumniverenigingen en de Vereniging Trustfonds EUR.

U kunt op verschillende manieren op de hoogte blijven van de gebeurtenissen en ontwikkelingen op de Faculteit der Wijsbegeerte en de Erasmus Universiteit. Houdt u de volgende webpagina's in de gaten:
- www.eur.nl/fw/nieuws
- www.eur.nl/fw/agenda

Op www.eur.nl/alumni vindt u meer relevante informatie over de EUR-brede activiteiten en voorzieningen voor alumni. Bekijk er ook de Alumni World Map en de Erasmus Alumni Database. Vanzelfsprekend kunt u uw netwerk ook uitbreiden via de Linkedin Pagina van de EUR.

 

 

Erasmus Alumni Magazine