Certificaatstudies

Vanaf 2016-2017 worden er geen certificaatstudies meer aangeboden. Studenten die nog een certificaatstudie willen afmaken kunnen contact opnemen met Lena Schots voor eventuele vervangingsregels.

Cerfiticaatstudies 2015/2016
Een certificaatstudie bestaat uit een samenhangend geheel van individuele cursussen. De Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam biedt vier verschillende certificaatstudies aan.

Certificaat
De met goed gevolg afgelegde tentamens hebben buiten de Erasmus Universiteit Rotterdam geen rechtsgeldigheid, maar gelden binnen de faculteit als volledig afgelegde studie-onderdelen en worden met een certificaat beloond. Indien men later besluit een volledig programma te volgen dan kunnen de binnen de certificaatstudie behaalde tentamens als vrijstelling worden ingebracht.
N.B. Het cum laude judicium wordt niet verleend indien meer dan 20% van de cursussen die deel uitmaken van het studieprogramma als certificaatstudent is afgerond.
Voor alle deelnemers geldt dat vwo-niveau voldoende is, al dient u zelf te beoordelen of u wel over voldoende voorkennis beschikt om de certificaatstudie van uw keuze te volgen.

Duur van de Certificaatstudie
Een certificaatstudie dient na uiterlijk drie collegejaren te zijn afgerond. Wanneer een cursist de certificaatstudie niet binnen drie jaar kan afronden, kan bij de faculteit toestemming voor verlenging van inschrijving met maximaal één jaar worden aangevraagd. Bij verlenging van inschrijving wordt € 300,00 in rekening gebracht.

Certificaatstudie Praktische Filosofie

De kosten voor het volgen van de certificaatstudie Praktische Filosofie bedragen € 1100,00. Deze certificaatstudie is opgebouwd uit de volgende cursussen:

a) Moral, Social and Political Philosophy (FW-PF1008)
b) Praktische filosofie: Subject en samenleving (FW-PF2009)
c) Praktische filosofie: Ethiek, rationaliteit en emotie (FW-PF3004)

De cursussen b) en c) worden in collegejaar 2015/2016 voor de laatste keer aangeboden. Nieuwe cursussen worden in de zomer van 2016 bekendgemaakt. 

Certificaatstudie Filosofie van Mens en Cultuur

De kosten voor het volgen van de certificaatstudie Filosofie van Mens en Cultuur bedragen € 1800,00. Deze certificaatstudie is opgebouwd uit de volgende cursussen:

a) The Quest for Man (FW-FMC1004)
b) Cultuur, religie en het moderne subject (FW-FMC1005)
c) Dialectische filosofie (FW-FMC2003)
d) Differentiedenken en esthetica (FW-FMC2004)
e) Vragen naar techniek (FW-FMC2001)
f) De domesticatie van het noodlot (FW-FMC3001)

De cursussen c) t/m f) worden in collegejaar 2015/2016 voor de laatste keer aangeboden. Nieuwe cursussen worden in de zomer van 2016 bekendgemaakt. 

Certificaatstudie Geschiedenis van de Wijsbegeerte

De kosten voor het volgen van de certificaatstudie Geschiedenis van de Wijsbegeerte bedragen € 1800,00. Deze certificaatstudie is opgebouwd uit de volgende cursussen:

a) Early Enlightenment: Against Bias, for Tolerance (FW-WB3915A)
b) The High Enlightenment (FW-HIS1016)
c) Negentiende eeuw (FW-HIS1017)
d) Achttiende eeuw (FW-HIS2017)
e) Kant (FW-HIS2018)
f) Descartes' rationalisme en Locke’s empirisme (FW-HIS3009)

De cursussen c) t/m e) worden in collegejaar 2015/2016 voor de laatste keer aangeboden. Nieuwe cursussen worden in de zomer van 2016 bekendgemaakt. 

Certificaatstudie Theoretische Filosofie

De kosten voor het volgen van de certificaatstudie Theoretische Filosofie bedragen € 1100,00. Deze certificaatstudie is opgebouwd uit de volgende cursussen:

a) Theoretische filosofie 1 (FW-TF1008)
b) Theoretische filosofie 3 (FW-TF2008)
c) Wetenschapsfilosofie (FW-TF3004)

De cursussen b) en c) worden in collegejaar 2015/2016 voor de laatste keer aangeboden. Nieuwe cursussen worden in de zomer van 2016 bekendgemaakt. 

Contact

Tel: (010) 4088998
E-mail: schots@remove-this.fwb.eur.nl