Bachelor Wijsbegeerte

Kritisch denken en reflecteren

In de studie Wijsbegeerte staan kritisch reflecteren, vragen stellen en het zoeken naar antwoorden op deze vragen centraal. Door nauwkeurig redeneren probeer je de (vaak impliciete) vooronderstellingen te ontdekken van uiteenlopende onderwerpen – zoals de wetenschap, de samenleving, kunst of kennis – en deze op academisch niveau te bevragen. Aan de hand van filosofische werken, van zowel filosofen uit de geschiedenis als hedendaagse filosofen, leert u consistente en steekhoudende argumenten op te bouwen. Hierdoor ontwikkelt u een veelzijdig analytisch denkvermorgen en leert u hoe u dit vermogen op heldere wijze tot uitdrukking kan brengen.

Kenmerken Wijsbegeerte in Rotterdam

De bacheloropleiding Wijsbegeerte aan de Faculteit der Wijsbegeerte kenmerkt zich door een brede oriëntatie. Vier vakgebieden vormen de hoofdlijn van de vakken in het curriculum: Filosofie van Mens en Cultuur, Theoretische Filosofie, Geschiedenis van de Filosofie en Praktische Filosofie.  Door nauwe aansluiting bij het actuele wetenschappelijke onderzoek en de samenwerking tussen de verschillende disciplines biedt deze bachelor een gedegen academische opleiding in alle facetten van de moderne filosofie.

De aansluiting bij de actualiteit is kenmerkend voor de opleiding Filosofie in Rotterdam. Eigentijdse maatschappelijke vraagstukken staan centraal in zowel het wetenschappelijk onderzoek van de wetenschappers, als in de vakken in het curriculum. Binnen dit brede palet is er ruimte voor specialisatie in de richting die uw voornaamste interesse heeft. Deze specialisatie vindt voornamelijk plaats in het derde jaar, waarin u uw afstudeerrichting kiest. Omdat de Faculteit der Wijsbegeerte een kleinschalige organisatie is, kunnen de docenten en de studieadviseurs u helpen om uw eigen traject uit te stippelen.

Leerdoelen

Tijdens de studie doet u gedegen kennis op van de belangrijkste historische en hedendaagse filosofische stromingen met bijbehorende vragen en antwoorden. De bachelor Wijsbegeerte stelt u in staat filosofische vraagstukken en problemen wetenschappelijk te analyseren en interpreteren. Na drie jaar kunt u onder meer een helder, rationeel en overtuigend betoog houden en kunt u dit zowel mondeling als schriftelijk tot uitdrukking brengen.