Deeltijd Bachelor Wijsbegeerte

De voltijdstudie Wijsbegeerte is een weektaak: de dagen waarop de colleges plaatsvinden wisselen en de studielast is dusdanig dat het moeilijk te combineren is met een baan of andere activiteiten die veel tijd in beslag nemen.

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in een studie Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit, maar geen tijd hebben voor een voltijd bachelor opleiding biedt de Faculteit der Wijsbegeerte deze bachelor in deeltijd aan. 

Kritisch nadenken, reflecteren en vragen stellen

In de studie Wijsbegeerte staan kritisch reflecteren, vragen stellen en het zoeken naar antwoorden op deze vragen centraal. Door nauwkeurig redeneren leert u de (vaak impliciete) vooronderstellingen te ontdekken van uiteenlopende onderwerpen – zoals de wetenschap, de samenleving of kunst – en deze op academisch niveau te bevragen. Aan de hand van filosofische werken, van zowel filosofen uit de geschiedenis als hedendaagse filosofen, ontwikkelt u het vermogen consistente en steekhoudende argumenten op te bouwen. Hierdoor vormt u een veelzijdig analytisch denkvermorgen en leert u hoe u dit vermogen op heldere wijze tot uitdrukking kan brengen.

Brede oriëntatie

De bacheloropleiding Wijsbegeerte in deeltijd aan de Faculteit der Wijsbegeerte kenmerkt zich door een brede oriëntatie. Vier vakgebieden vormen de hoofdlijn van de vakken in het curriculum: Filosofie van Mens en Cultuur, Theoretische Filosofie, Geschiedenis van de Filosofie en Praktische Filosofie.  Door nauwe aansluiting bij het actuele wetenschappelijke onderzoek en de samenwerking tussen de verschillende disciplines biedt deze bachelor een gedegen academische opleiding in alle facetten van de moderne filosofie.

Aansluiting bij de actualiteit

De aansluiting bij de actualiteit is kenmerkend voor de opleiding Wijsbegeerte in Rotterdam. Eigentijdse maatschappelijke vraagstukken staan centraal in zowel het wetenschappelijk onderzoek van de wetenschappers, als in de vakken in het curriculum. Binnen dit brede palet is er ruimte voor specialisatie in de richting die uw voornaamste interesse heeft. Deze specialisatie vindt voornamelijk plaats in het derde jaar, waarin u uw afstudeerrichting kiest. Omdat de Faculteit der Wijsbegeerte een kleinschalige organisatie is, kunnen de docenten en de studieadviseur u helpen om uw eigen traject uit te stippelen.