Deeltijd Bachelor Wijsbegeerte

Leerdoelen

Tijdens de studie doet u gedegen kennis op van de belangrijkste historische en hedendaagse filosofische stromingen met bijbehorende vragen en antwoorden. De bachelor Wijsbegeerte stelt u in staat filosofische vraagstukken en problemen wetenschappelijk te analyseren en interpreteren. Na zes jaar kunt u onder meer een helder, rationeel en overtuigend betoog houden, en kunt u dit zowel mondeling als schriftelijk tot uitdrukking brengen.

Inrichting van het onderwijs

De deeltijdopleiding Wijsbegeerte bedraagt 180 EC en duurt zes jaar. Elk jaar behaalt u 30 studiepunten (EC's): dit is de helft van het aantal studiepunten dat de studenten in de voltijdvariant behalen. Elke donderdagmiddag- en avond worden de colleges gegeven voor de deeltijdstudenten. De donderdag proberen we in de toekomst aan te houden. Tussententamens en eindtentamens vinden ook op donderdag plaats. De deeltijdstudenten volgen de colleges samen met de voltijdstudenten. Het jaarlijkse instroommoment is 1 september. Op andere momenten in het jaar is het niet mogelijk om te starten met deze opleiding.

Studielast
Elke donderdagmiddag en -avond zijn er colleges. Er wordt verwacht dat u zich op andere dagen voorbereidt voor de colleges door het lezen van teksten of het maken van opdrachten. Om de studie goed te kunnen volgen en volbrengen is het nodig om in totaal ongeveer 20 uur per week aan de studie te besteden.

Inschrijven als cursist

Het is soms moeilijk om in te schatten of de studie wat voor u is, of u het aan kunt en of u het kunt combineren met andere werkzaamheden. Als u twijfelt, kunt u overwegen u eerst in te schrijven als cursist. U volgt dan losse cursussen en kunt zelf het aantal cursussen bepalen. Mocht dit goed bevallen dan kunt u later alsnog beslissen om u in te schrijven als deeltijdstudent. In dat geval kunt u behaalde studiepunten voor de cursussen inbrengen. Alle informatie over cursussen staat op de pagina met informatie voor cursisten. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met facultair voorlichter L. Schots.